Bij de foto’s in dit fotoalbum ligt het accent op voorbije generaties. Het zijn meestal oude foto’s, soms vergeeld, vervaagd, verkleurd, soms ook beschadigd door de tand des tijds. Ze worden gekoesterd door de nabestaanden, maar naarmate de tijd verstrijkt, en de kennis aan de geportretteerde personen steeds verder in de vergetelheid raakt, vermindert hun waarde, en worden ze soms zelfs aan de vernietiging prijsgegeven.


Het zijn de herfstbladen die van de boom zijn afgevallen. Prachtige kleuren, die we koesteren, en die ons soms ook wat weemoedig stemmen. Maar op den duur verdrogen ze, de kleuren worden dof, de pracht verdwijnt, en de bladeren worden bijeengeveegd en opgeruimd. Het eind van de cirkelgang van opgaan, blinken en verzinken.


Met deze fotoverzameling proberen we de dierbare kleuren van generaties die ons zijn voorgegaan vast te houden en te bewaren voor de generaties die nog komen. Door de mogelijkheden van digitale fotobewerkingen proberen we de opnamen als het ware nieuw leven in te blazen.

 

Daarnaast proberen we zoveel mogelijk namen en antecedenten van afgebeelde personen te achterhalen. En zo mogelijk deze verzameling verder uit te breiden.