De familie Breukelman is in de omgeving van Hardenberg zeer omvangrijk. Mijn vrouw stamt van de tak die hoofdzakelijk in Heemse woonde.

De oorspong van het geslacht ligt in Duitsland, en wel in een gehucht Brockel, waarvan de ligging niet helemaal duidelijk is. De naam komt voor in een reeks oude actes, waarvan we op deze pagina's een aantal transcripties geven.  

Verder vindt U hier de kwartierstaat van Frederik Breukelman, geboren Heemse 1884, gehuwd met Gerritdina Veurink. Veel van deze gegevens stammen van wijlen H. Breukelman in Hardenberg, die in de jaren '50 veel onderzoek heeft gedaan. Voor familieleden heeft hij een indrukwekkend geslachtsregister nagelaten, maar helaas blijkt die niet helemaal stand te houden in het licht van de huwelijksactes in de archieven. Met name bij Jan Brockelman (geboren 1728) kloppen zijn gegevens niet: hij is niet de zoon van Wilhelm Breukelman & Agnes Regensburg, maar van Berend Breukelman & Geerdjen Scholten.

Voor wat betreft de verdere kwartieren, hebben wij momenteel de volgende vragen:
Wie waren de voorouders van:

Voorts de genealogie van Jan Breukelman (Uelsen ca. 1675 - Uelsen 1741). Aanvullingen en correcties zijn van harte welkom. 

Onder Thoe Brockel vindt U de lijst van de genoemde H. Breukelman (afgezien van de foutieve vermelding van Jan Brockelman als zoon van Wilhelm Brockelman), aangevuld met recentere gegevens. Tussen deze lijst en de kwartierstaat van Frederik Breukelman zal hoogstwaarschijnlijk toch wel ergens een verbinding zijn. Alle commentaar een aanvullende gegevens op de in die lijst genoemde personen wordt dan ook zeer op prijs gesteld!

De link Foto's brengt u naar de fotoverzameling. Iedere aanvulling is ook hier bijzonder welkom! 

Bij Heraldiek hebben we een aantal wapens uit het geslacht Breukelman. We zijn op zoek naar nadere gegevens en eventuele aanvullingen!

De link Privé geeft toegang tot pagina's met gegevens over de recente generaties van het nageslacht van Gerrit Breukelman (*1857) & Annigjen Klingenberg (*1861). Deze pagina's zijn alléén toegankelijk voor afstammeliingen van dit ouderpaar. Als U daartoe behoort, kunt U een wachtwoord aan vragen door op de betreffende link te klikken.

Update 18 april 2018