Het voorgeslacht van mijn oma Bezemer komt uit Zwijndrecht. Ze stamt af van een wijnkoopman, die zich rond 1350 vanuit Esslingen (Duitsland) in de omgeving van Oud Alblas en Dordrecht heeft gevestigd.

Op deze pagina's vindt U allereerst 21 generaties van de kwartierstaat van Anna Bezemer, geboren Charlois 20-12-1864. 
Eén van haar voorouders is Aernt Jacobsz Worre (geboren ca. 1353). Tot Aernt Jacobsz Worre zijn de gegevens (door anderen) geverifieerd. Sommigen voeren zijn voorgeslacht terug tot in de 12e eeuw. Dat lijkt echter niet op harde gegevens te berusten, zodat over de juistheid van die afstamming de nodige twijfel bestaat. We hebben de betreffende geslachten hier wel opgenomen, in de hoop dat iemand daar misschien meer duidelijkheid over kan verschaffen. Als u gegevens hebt die ons verder zouden kunnen helpen, wilt u dan contact met ons opnemen?

In de 21e generatie zitten drie personen waarvan verder voorgeslacht bekend is: Henricus de Wort, Engelbert van Horne, en Floris I van Dalem.. Er wordt aan gewerkt om dat verder onderbouwd te krijgen, voordat we het hier op de website publiceren.

Verder zijn we op zoek naar verdere gegevens en de voorouders van o.a.:

Ook verdere aanvullingen uiteraard van harte welkom!

Verder de genealogie van Johan Besemer, de oudst (mij) bekende voorvader van het geslacht Bezemer. Zijn zoon kwam rond 1355 als wijnhandelaar uit Esslingen naar Dordrecht. 

Bovendien is er een oud foto-album in ons bezit, dat afkomstig is van mijn grootouders Groen-Bezemer. Helaas staat bij geen van de foto's een aanduiding wie het zijn. Van 6 foto's zijn we er in geslaagd de identiteit van de personen te achterhalen, maar de overige foto's zijn nog niet geïdentificeerd. Misschien kunt U helpen om een stapje verder te komen met de overige foto's! De mogelijkheid bestaat dat het (voor een deel) leden van de familie Bezemer op staan, of andere verwanten. Ook kunnen het gewoon goede kennissen van hen zijn geweest. Het complete album is op deze pagina's te bekijken. Hopelijk ontdekt op een gegeven moment een bezoeker één van de foto's. Er zullen immers ooit wel meer afdrukken van deze foto's in omloop zijn geweest...

De link Foto's brengt U naar het gedeelte van deze website waar we foto's van voorbije generaties plaatsen. Ook hier zijn aanvullingen uiteraard van harte welkom!

De link Privé geeft toegang tot de meest recente generaties van het nageslacht van Jacob Bezemer (*1819) & Maria Punt (*1837); Jacob was eerder gehuwd met Maria de Klerk (*1823). Deze pagina's zijn alleen toegankelijk voor de afstammelingen van deze personen. Als U daartoe behoort, kunt U een wachtwoord aanvragen door op de betreffende link te klikken.

Update 19 april 2018