Parenteel van Aryen Bastiaensz

Laatste update: 8 maart 20241ste generatie1. Aryen Bastiaensz werd geboren omstreeks 1490.1

Aryen trouwde met Neeltje Teunisdr, dochter van Anthoenis Koosen Dircxz 1 en Iswy NN, omstreeks 1515.1 Neeltje werd geboren omstreeks 1490.2

Children from this marriage were:

+ 2 M    i. Pieter Ariensz. One Jonker .3

Pieter trouwde met NN.

+ 3 M    ii. Teunis Ariensz .

Teunis trouwde met NN.

+ 4 M    iii. Bastiaen Ariensz .

Bastiaen trouwde met NN.4

+ 5 V    iv. Maertjen Ariensdr .

Maertjen trouwde met Dirck NN.4

+ 6 M    v. Cornelis Ariensz. Naven .

+ 7 V    vi. Cleijntjen Ariensdr .

Cleijntjen trouwde met Huijgh Doensz. Hollaert.4 (o. After 1572)

+ 8 M    vii. Willem Ariensz. Cruijer werd geboren omstreeks 15154 en is overleden omstreeks 1574, ongeveer 59 jaar oud.

Willem trouwde met Yda Jacobsdr.

2de generatie (Kinderen)


2. Pieter Ariensz. One Jonker .3

Pieter trouwde met NN.

The child from this marriage was:

+ 9 M    i. Jacob Pietersz Groen 3 werd geboren omstreeks 1565.

Jacob trouwde met Lijsbet.

3. Teunis Ariensz .

Teunis trouwde met NN.

The child from this marriage was:

+ 10 M    i. Ary Teunisz .3

4. Bastiaen Ariensz .

Bastiaen trouwde met NN.4

Children from this marriage were:

+ 11 M    i. Claes Bastiaensz. Porre .3

+ 12 M    ii. Ary Bastiaensz .3

Ary trouwde met NN.

5. Maertjen Ariensdr .

Maertjen trouwde met Dirck NN.4

Children from this marriage were:

+ 13 V    i. Ariaentje Dircxdr .3

+ 14 V    ii. Neeltje Dircxdr .3

+ 15 V    iii. Maertjen Dircxdr .3

Maertjen trouwde met Philip NN.4

+ 16 M    iv. Ary Dircxz .3

6. Cornelis Ariensz. Naven .

7. Cleijntjen Ariensdr .

Cleijntjen trouwde met Huijgh Doensz. Hollaert.,4 zoon van Doe Cornelisz den Houwer 3 en Dirckgen Huijchendr. Huijgh is overleden na 1572.3

Children from this marriage were:

+ 17 V    i. Dirckje Huygensdr .3

Dirckje trouwde met Gijs Doensz.5 (o. Bef 4 Mei 1606)

+ 18 M    ii. Arij Hygensz .3

Arij trouwde met NN.4

+ 19 V    iii. Lijsbet Huygensdr .3

Lijsbet trouwde met Wigger NN.4

8. Willem Ariensz. Cruijer werd geboren omstreeks 15154 en is overleden omstreeks 1574, ongeveer 59 jaar oud.

Willem trouwde met Yda Jacobsdr.

Children from this marriage were:

+ 20 M    i. Claes Willemsz .

Claes trouwde met NN.

+ 21 V    ii. Neeltje Willemsz .3

Neeltje trouwde met Gerrit NN.

Neeltje trouwde vervolgens met Jan NN.

+ 22 M    iii. Gerrit Willemsz werd geboren omstreeks 15504 en is overleden op 15 Nov 1630,4 ongeveer 80 jaar oud.

Gerrit trouwde met Marijtgen Pietersdr (o. Bef 1 Nov 1625) omstreeks 1578.4

3de generatie (Kleinkinderen)


9. Jacob Pietersz Groen 3 werd geboren omstreeks 1565.

Jacob trouwde met Lijsbet.

Children from this marriage were:

+ 23 M    i. Pieter Jacobsz Groen is overleden op 18 Feb 16556 en werd begraven op 18 Feb 1655.4

Pieter trouwde met Neeltje Vranken.6 (o. Abt 18 Okt 1652)

+ 24 V    ii. Lijsbet Jacobsdr .

+ 25 V    iii. Annetge Jacobsdr werd geboren vr 30 Sep 1590.4

+ 26 M    iv. Lenert Jacobsz werd geboren vr 30 Sep 1590.4

+ 27 M    v. Arie Jacobsz Groen werd geboren vr 7 Okt 1601,4 is overleden omstreeks 4 Jan 1657,6 ongeveer 55 jaar oud en werd begraven op 6 Jan 1657.7

Arie trouwde met Teuntje Jans (o. Bef 22 Jun 1652) in Apr 1631.8

Arie trouwde vervolgens met NN (o. Bef 7 Apr 1631) vr 1623.4

+ 28 M    vi. Cornelis Jacobsz werd geboren vr 7 Okt 1601.4

+ 29 M    vii. Huijgh Jacobsz werd geboren vr 7 Okt 1601.4

10. Ary Teunisz .3

11. Claes Bastiaensz. Porre .3

12. Ary Bastiaensz .3

Ary trouwde met NN.

The child from this marriage was:

+ 30 M    i. Bastiaen Ariensz .3

13. Ariaentje Dircxdr .3

14. Neeltje Dircxdr .3

15. Maertjen Dircxdr .3

Maertjen trouwde met Philip NN.4

The child from this marriage was:

+ 31 M    i. Philip Philips .3

16. Ary Dircxz .3

17. Dirckje Huygensdr .3

Dirckje trouwde met Gijs Doensz.5 Gijs is overleden vr 4 Mei 1606.3

The child from this marriage was:

+ 32 V    i. Lijsbet Gijsen .3

18. Arij Hygensz .3

Arij trouwde met NN.4

The child from this marriage was:

+ 33 V    i. Ariaentje Ariensdr .3

19. Lijsbet Huygensdr .3

Lijsbet trouwde met Wigger NN.4

Children from this marriage were:

+ 34 M    i. Huijgh Wiggersz .3

+ 35 M    ii. Pieter Wiggersz .3

+ 36 M    iii. Leendert Wiggersz .3

+ 37 M    iv. Cornelis Wiggersz 3 werd geboren vr 1 Jun 1653.3

20. Claes Willemsz .

Claes trouwde met NN.

The child from this marriage was:

+ 38 M    i. Willem Claesz .3

Willem trouwde met NN.

21. Neeltje Willemsz .3

Neeltje trouwde met Gerrit NN.

Children from this marriage were:

+ 39 M    i. Pieter Gerritsz .3

+ 40 V    ii. Ariaentje Jansdr .3

Neeltje trouwde vervolgens met Jan NN.

The child from this marriage was:

+ 41 V    i. Ariaentje Jansdr .

22. Gerrit Willemsz werd geboren omstreeks 15504 en is overleden op 15 Nov 1630,4 ongeveer 80 jaar oud.

Gerrit trouwde met Marijtgen Pietersdr omstreeks 1578.4 Marijtgen is overleden vr 1 Nov 1625.4

Children from this marriage were:

+ 42 V    i. Neeltje Gerritsdr .3

+ 43 M    ii. Jan Gerritsz. van Slodt .

4de generatie (Achterkleinkinderen)


23. Pieter Jacobsz Groen is overleden op 18 Feb 16556 en werd begraven op 18 Feb 1655.4

Pieter trouwde met Neeltje Vranken.6 Neeltje is overleden omstreeks 18 Okt 16529 en werd begraven op 30 Okt 1652.4

24. Lijsbet Jacobsdr .

25. Annetge Jacobsdr werd geboren vr 30 Sep 1590.4

26. Lenert Jacobsz werd geboren vr 30 Sep 1590.4

27. Arie Jacobsz Groen werd geboren vr 7 Okt 1601,4 is overleden omstreeks 4 Jan 1657,6 ongeveer 55 jaar oud en werd begraven op 6 Jan 1657.7

Arie trouwde met Teuntje Jans in Apr 1631.8 Teuntje is overleden vr 22 Jun 1652.4

Children from this marriage were:

+ 44 V    i. Neeltje Arijensdr Groen is overleden omstreeks 30 Mei 1706.10

Neeltje trouwde met Ary Jansz Metsuye (o. Abt 6 Mei 1687) in Dec 1657.11

+ 45 M    ii. Cornelis Ariense Groen werd geboren omstreeks 1635,4 is overleden op 28 Jul 1729,12 ongeveer 94 jaar oud en werd begraven op 30 Jul 1729.13

Cornelis trouwde met Leigje Jans Spruijt (g. Bef 13 Sep 1665, o. 2 Mei 1746) vr 1688.4

Arie trouwde vervolgens met NN vr 1623.4 NN is overleden vr 7 Apr 1631.8

Children from this marriage were:

+ 46 M    i. Dirc Arijensz. Groen werd geboren vr 9 Apr 1623.4

+ 47 V    ii. Cornelia Arijensdr. Groen werd geboren vr 25 Jan 1626.4

28. Cornelis Jacobsz werd geboren vr 7 Okt 1601.4

29. Huijgh Jacobsz werd geboren vr 7 Okt 1601.4

30. Bastiaen Ariensz .3

31. Philip Philips .3

32. Lijsbet Gijsen .3

33. Ariaentje Ariensdr .3

34. Huijgh Wiggersz .3

35. Pieter Wiggersz .3

36. Leendert Wiggersz .3

37. Cornelis Wiggersz 3 werd geboren vr 1 Jun 1653.3

38. Willem Claesz .3

Willem trouwde met NN.

The child from this marriage was:

+ 48 M    i. Jan Willemsz. Cuyper .3

39. Pieter Gerritsz .3

40. Ariaentje Jansdr .3

41. Ariaentje Jansdr .

42. Neeltje Gerritsdr .3

43. Jan Gerritsz. van Slodt .

5de generatie (Achterkleinkinderen 0o4n)


44. Neeltje Arijensdr Groen is overleden omstreeks 30 Mei 1706.10

Neeltje trouwde met Ary Jansz Metsuye in Dec 1657.11 Ary is overleden omstreeks 6 Mei 168714 en werd begraven op 8 Mei 1687.11

The child from this marriage was:

+ 49 V    i. Maertje Metsuye werd geboren vr 27 Okt 165811 en is overleden op 14 Mei 1731,11 op 72-jarige leeftijd.

Maertje trouwde met Willem Cornelisz den Otter. (g. Abt 1675, o. 30 Apr 1748)

45. Cornelis Ariense Groen werd geboren omstreeks 1635,4 is overleden op 28 Jul 1729,12 ongeveer 94 jaar oud en werd begraven op 30 Jul 1729.13

Cornelis trouwde met Leigje Jans Spruijt, dochter van Jan Bastiaansz Spruijt en Jaepje Pietersdr, vr 1688.4 Leigje werd geboren vr 13 Sep 1665, is overleden op 2 Mei 1746,13 op 80-jarige leeftijd en werd begraven op 4 Mei 1746.13

Children from this marriage were:

+ 50 M    i. Arie Corneliszn Groen werd geboren in Jul 1688.15

Arie trouwde met Neeltje van Saly (g. Bef 8 Okt 1690, o. 1759) tussen 1722 en 1732.

+ 51 M    ii. Willem Corneliszn Groen werd geboren vr 26 Sep 169416 en is overleden in 1781,17 op 87-jarige leeftijd.

Willem trouwde met Maartje Klaas van den Engel (g. Bef 11 Sep 1678, o. Aug 1742) op 21 Nov 1721.18

Willem trouwde vervolgens met Maria Cornelis Bol (o. 1760) op 20 Sep 1743.19

+ 52 V    iii. Maartie Cornelisdr Groen werd geboren vr 17 Feb 169720 en is overleden op 12 Jul 1765,11 op 68-jarige leeftijd.

Maartie trouwde met Abraham Aryensz van der Mey (o. 1741) op 31 Jan 1734.21

Maartie trouwde vervolgens met Jan Janse van 't Veld (g. Bef 26 Apr 1693, o. Bef 8 Jan 1734) op 3 Mei 1722.21

Maartie trouwde vervolgens met Ary Hendriks Verhoeve 11 (g. Bef 25 Apr 1717, o. 30 Dec 1783) op 27 Apr 1743.11

+ 53 V    iv. Ariaantje Cornelisdr Groen werd geboren vr 28 Jan 1700.4

Ariaantje trouwde met Pieter Ariensz de Jong (g. Bef 18 Aug 1697, o. After 17 Dec 1762) in 1730.17

Ariaantje trouwde vervolgens met Dirck Pietersz. den Ruijter. (o. Bef 1730)

+ 54 M    v. Jacob Corneliszn Groen werd geboren vr 25 Feb 1703.22

Jacob trouwde met Maritje Christiaansdr Klein (o. Jun 1750) in Jul 1730.4

Jacob trouwde vervolgens met Aegje Willemsdr Voogt in 1752.4

+ 55 M    vi. Pieter Corneliszn Groen werd geboren vr 18 Jul 170623 en is overleden in 1711, op 5-jarige leeftijd.

+ 56 V    vii. Trijntje Cornelisdr Groen werd geboren op 14 Feb 1709,24 is overleden op 19 Jun 1765,25 op 56-jarige leeftijd en werd begraven op 22 Jun 1765.17

Trijntje trouwde met Cornelis Gerritsz Coppenol (g. Bef 25 Mrt 1708, o. 8 Apr 1771) op 30 Sep 1729.26

+ 57 M    viii. Jan Corneliszn Groen werd geboren vr 20 Nov 171227 en is overleden in Dec 1712.17

46. Dirc Arijensz. Groen werd geboren vr 9 Apr 1623.4

47. Cornelia Arijensdr. Groen werd geboren vr 25 Jan 1626.4

48. Jan Willemsz. Cuyper .3

6de generatie (Achterkleinkinderen 0o5n)


49. Maertje Metsuye werd geboren vr 27 Okt 165811 en is overleden op 14 Mei 1731,11 op 72-jarige leeftijd.

Maertje trouwde met Willem Cornelisz den Otter, zoon van Cornelis den Otter 11 en Lijntje Cornelis Ruijsevelt,.11 Willem werd geboren omstreeks 167511 en is overleden op 30 Apr 1748,11 ongeveer 73 jaar oud.

50. Arie Corneliszn Groen werd geboren in Jul 1688.15

Arie trouwde met Neeltje van Saly, dochter van Crijn Bastiaansz van Salij en Arjaantje Jansdr. Kuijper, tussen 1722 en 1732. Neeltje werd geboren vr 8 Okt 16904 en is overleden in 1759,4 op 69-jarige leeftijd.

The child from this marriage was:

+ 58 M    i. Jan Arinszn Groen werd geboren vr 26 Okt 1732,28 is overleden omstreeks 2 Jan 1787,29 ongeveer 54 jaar oud en werd begraven op 3 Jan 1787.30

Jan trouwde met Lysbeth Rosewaert (g. Bef 24 Nov 1737, o. Bef 11 Feb 1807) op 17 Mei 1767.

51. Willem Corneliszn Groen werd geboren vr 26 Sep 169416 en is overleden in 1781,17 op 87-jarige leeftijd.

Willem trouwde met Maartje Klaas van den Engel, dochter van Claas Meesz van den Engel 19 en Leentje Cornelisse Voogt,19 op 21 Nov 1721.18 Maartje werd geboren vr 11 Sep 167819 en is overleden in Aug 1742,21 op 63-jarige leeftijd.

Willem trouwde vervolgens met Maria Cornelis Bol op 20 Sep 1743.19 Maria is overleden in 1760.17

52. Maartie Cornelisdr Groen werd geboren vr 17 Feb 169720 en is overleden op 12 Jul 1765,11 op 68-jarige leeftijd.

Maartie trouwde met Abraham Aryensz van der Mey op 31 Jan 1734.21 Abraham is overleden in 1741.11

Children from this marriage were:

+ 59 V    i. Jannetje van der Mey werd geboren vr 19 Sep 1734.30

+ 60 V    ii. Aryaantje van der Mey werd geboren vr 2 Okt 173531 en is overleden op 20 Jul 1803,11 op 67-jarige leeftijd.

Aryaantje trouwde met Jacob Cornelisz de Ruijter (g. Bef 1 Jan 1725, o. 29 Sep 1779) op 7 Aug 1763.11

+ 61 V    iii. Jan van der Mey werd geboren vr 5 Jul 1739.31

Maartie trouwde vervolgens met Jan Janse van 't Veld op 3 Mei 1722.21 Jan werd geboren vr 26 Apr 169311 en is overleden vr 8 Jan 1734,21 op 40-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

+ 62 V    i. Leijgje van 't Velt werd geboren vr 1 Aug 1722.30

+ 63 M    ii. Jan van 't Veldt werd geboren vr 5 Mrt 1724.30

+ 64 M    iii. Cornelis van 't Velt werd geboren vr 14 Apr 1726.30

+ 65 M    iv. Arie van 't Velt werd geboren vr 2 Jan 1729.30

+ 66 V    v. Marijtje van 't Velt werd geboren vr 27 Apr 1732.30

Maartie trouwde vervolgens met Ary Hendriks Verhoeve,11 zoon van Hendrik Verhoeve 11 en Lena Ariens Ruigendijk,11 op 27 Apr 1743.11 Ary werd geboren vr 25 Apr 171711 en is overleden op 30 Dec 1783,11 op 66-jarige leeftijd.

53. Ariaantje Cornelisdr Groen werd geboren vr 28 Jan 1700.4

Ariaantje trouwde met Pieter Ariensz de Jong, zoon van Arij Cornelisz. de Jong 17 en Neeltie Teunisdr,17 in 1730.17 Pieter werd geboren vr 18 Aug 169717 en is overleden na 17 Dec 1762,17 op 65-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

+ 67 V    i. Neeltie Pietersdr de Jong werd geboren in Jul 1731.

+ 68 V    ii. Neeltie Pietersdr de Jong werd geboren in Mrt 1733.

+ 69 V    iii. Leigje Pietersdr de Jong werd geboren in Feb 1735.

+ 70 V    iv. Aagje Pietersdr de Jong werd geboren in Jul 1737.

+ 71 M    v. Dirk Pietersz de Jong werd geboren in Dec 1741.

Ariaantje trouwde vervolgens met Dirck Pietersz. den Ruijter. Dirck is overleden vr 1730.17

The child from this marriage was:

+ 72 M    i. Cornelis Ruijter werd geboren vr 1 Jul 1725.30

54. Jacob Corneliszn Groen werd geboren vr 25 Feb 1703.22

Jacob trouwde met Maritje Christiaansdr Klein in Jul 1730.4 Maritje is overleden in Jun 1750.4

Children from this marriage were:

+ 73 V    i. Leigje Jacobsdr Groen werd geboren in Mei 1732 en is overleden in Sep 1732.4

+ 74 M    ii. Willem Jacobsz Groen werd geboren vr 30 Mei 1734.4

Willem trouwde met Maartje Stevensdr van der Waal (o. Bef 8 Nov 1782) in Nov 1767.30

Willem trouwde vervolgens met Geertje Cornelisdr van Dam tussen Nov en Dec 1782.30

+ 75 M    iii. Cornelis Jacobsz Groen werd geboren vr 26 Jun 17354 en is overleden in Jun 1736,4 op 1-jarige leeftijd.

+ 76 V    iv. Leigje Jacobsdr Groen werd geboren vr 26 Jun 17354 en is overleden in Aug 1735.4

+ 77 V    v. Leigje Jacobsdr Groen werd geboren vr 8 Dec 1737.4

Leigje trouwde met Jacobus Nieuwlant in Mei 1763.30

Jacob trouwde vervolgens met Aegje Willemsdr Voogt in 1752.4

Children from this marriage were:

+ 78 V    i. Marijtje Jacobsdr Groen werd geboren vr 11 Feb 1753 en is overleden vr 28 Jul 1781,30 op 28-jarige leeftijd.

Marijtje trouwde met Barent Harmansz Degeling in Mrt 1775.30

+ 79 V    ii. Jorisje Jacobsdr Groen werd geboren vr 4 Jul 1756 en is overleden in Jul 1756.4

55. Pieter Corneliszn Groen werd geboren vr 18 Jul 170623 en is overleden in 1711, op 5-jarige leeftijd.

56. Trijntje Cornelisdr Groen werd geboren op 14 Feb 1709,24 is overleden op 19 Jun 1765,25 op 56-jarige leeftijd en werd begraven op 22 Jun 1765.17

Trijntje trouwde met Cornelis Gerritsz Coppenol, zoon van Gerrit Cornelisz Coppenol en Aeltie Gerbrandsdr van der Parre, op 30 Sep 1729.26 Cornelis werd geboren vr 25 Mrt 170817 en is overleden op 8 Apr 1771,17 op 63-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

+ 80 V    i. Aaltie Cornelisdr Coppenol werd geboren in Aug 1731.

+ 81 V    ii. Leigje Cornelisdr Coppenol werd geboren in Nov 1733.

+ 82 M    iii. Gerrit Cornelisz Coppenol werd geboren in Feb 1735.

+ 83 V    iv. Leigje Cornelisdr Coppenol werd geboren in Apr 1737.

+ 84 M    v. Cornelis Coppenol werd geboren vr 25 Jan 1739,13 is overleden omstreeks 15 Feb 1783,13 ongeveer 44 jaar oud en werd begraven op 18 Feb 1783.13

Cornelis trouwde met Treintje Hendriksdr den Boer (g. Bef 6 Nov 1746, o. Abt 1 Dec 1790) op 10 Nov 1769.32

+ 85 V    vi. Anna Cornelisdr Coppenol werd geboren in Aug 1741.

+ 86 M    vii. Gerbrand Cornelisz Coppenol werd geboren in Okt 1742.

+ 87 M    viii. Jan Cornelisz Coppenol werd geboren in Mei 1744.

+ 88 M    ix. Gerbrand Cornelisz Coppenol werd geboren in Aug 1746.

+ 89 V    x. Jaepje Cornelisdr Coppenol werd geboren in Dec 1747.

+ 90 V    xi. Jaepje Cornelisdr Coppenol werd geboren in Jan 1750.

+ 91 M    xii. Gerbrand Cornelisz Coppenol werd geboren in Jun 1752.

+ 92 M    xiii. Gerbrand Cornelisz Coppenol werd geboren in Nov 1754.

57. Jan Corneliszn Groen werd geboren vr 20 Nov 171227 en is overleden in Dec 1712.17

7de generatie (Achterkleinkinderen 0o6n)


58. Jan Arinszn Groen werd geboren vr 26 Okt 1732,28 is overleden omstreeks 2 Jan 1787,29 ongeveer 54 jaar oud en werd begraven op 3 Jan 1787.30

Jan trouwde met Lysbeth Rosewaert, dochter van Hendrik Jansz Rosewaert 33 en Lijsbeth Hendrikse van Mullem, op 17 Mei 1767. Lysbeth werd geboren vr 24 Nov 1737,34 is overleden vr 11 Feb 1807,33 op 69-jarige leeftijd en werd begraven op 11 Feb 1807.33

Children from this marriage were:

+ 93 M    i. Arie Janszn Groen werd geboren vr 21 Mei 176830 en is overleden op 29 Apr 1819, op 50-jarige leeftijd.

Arie trouwde met Cornelia Schuyer (g. Bef 25 Jul 1773, o. 24 Apr 1847) op 1 Sep 1793.30

+ 94 V    ii. Lysbeth Jansdr Groen werd geboren omstreeks 1770.

+ 95 M    iii. Hendrik Janszn Groen werd geboren vr 12 Okt 1776.35

+ 96 V    iv. Neeltje Jansdr Groen werd geboren op 6 Aug 178036 en is overleden op 18 Feb 1832, op 51-jarige leeftijd.

Neeltje trouwde met Jacob Janszn Schuyer (g. Bef 26 Nov 1775) op 2 Dec 1798.30

Neeltje trouwde vervolgens met Adrianus Boudewijnszn Meyboom op 19 Mei 1792.

59. Jannetje van der Mey werd geboren vr 19 Sep 1734.30

60. Aryaantje van der Mey werd geboren vr 2 Okt 173531 en is overleden op 20 Jul 1803,11 op 67-jarige leeftijd.

Aryaantje trouwde met Jacob Cornelisz de Ruijter, zoon van Bastiaan Cornelis de Ruijter 11 en Lijsbeth Pietersdr Knegt,11 op 7 Aug 1763.11 Jacob werd geboren vr 1 Jan 172511 en is overleden op 29 Sep 1779,11 op 54-jarige leeftijd.

61. Jan van der Mey werd geboren vr 5 Jul 1739.31

62. Leijgje van 't Velt werd geboren vr 1 Aug 1722.30

63. Jan van 't Veldt werd geboren vr 5 Mrt 1724.30

64. Cornelis van 't Velt werd geboren vr 14 Apr 1726.30

65. Arie van 't Velt werd geboren vr 2 Jan 1729.30

66. Marijtje van 't Velt werd geboren vr 27 Apr 1732.30

67. Neeltie Pietersdr de Jong werd geboren in Jul 1731.

68. Neeltie Pietersdr de Jong werd geboren in Mrt 1733.

69. Leigje Pietersdr de Jong werd geboren in Feb 1735.

70. Aagje Pietersdr de Jong werd geboren in Jul 1737.

71. Dirk Pietersz de Jong werd geboren in Dec 1741.

72. Cornelis Ruijter werd geboren vr 1 Jul 1725.30

73. Leigje Jacobsdr Groen werd geboren in Mei 1732 en is overleden in Sep 1732.4

74. Willem Jacobsz Groen werd geboren vr 30 Mei 1734.4

Willem trouwde met Maartje Stevensdr van der Waal in Nov 1767.30 Maartje is overleden vr 8 Nov 1782.30

The child from this marriage was:

+ 97 V    i. Marijtje Willemsdr Groen werd geboren in Feb 1768.

Marijtje trouwde met Jan Hendriksz Baaij in Jun 1792.30

Marijtje trouwde vervolgens met Arie de Jong (o. Bef 18 Mei 1792) na 11 Mei 1788.21

Willem trouwde vervolgens met Geertje Cornelisdr van Dam tussen Nov en Dec 1782.30

75. Cornelis Jacobsz Groen werd geboren vr 26 Jun 17354 en is overleden in Jun 1736,4 op 1-jarige leeftijd.

76. Leigje Jacobsdr Groen werd geboren vr 26 Jun 17354 en is overleden in Aug 1735.4

77. Leigje Jacobsdr Groen werd geboren vr 8 Dec 1737.4

Leigje trouwde met Jacobus Nieuwlant in Mei 1763.30

78. Marijtje Jacobsdr Groen werd geboren vr 11 Feb 1753 en is overleden vr 28 Jul 1781,30 op 28-jarige leeftijd.

Marijtje trouwde met Barent Harmansz Degeling in Mrt 1775.30

Children from this marriage were:

+ 98 V    i. Heijndrikje Barentsdr Degeling werd geboren in Apr 1775.

+ 99 V    ii. Aagje Barentsdr Degeling werd geboren in Apr 1777.

79. Jorisje Jacobsdr Groen werd geboren vr 4 Jul 1756 en is overleden in Jul 1756.4

80. Aaltie Cornelisdr Coppenol werd geboren in Aug 1731.

81. Leigje Cornelisdr Coppenol werd geboren in Nov 1733.

82. Gerrit Cornelisz Coppenol werd geboren in Feb 1735.

83. Leigje Cornelisdr Coppenol werd geboren in Apr 1737.

84. Cornelis Coppenol werd geboren vr 25 Jan 1739,13 is overleden omstreeks 15 Feb 1783,13 ongeveer 44 jaar oud en werd begraven op 18 Feb 1783.13

Cornelis trouwde met Treintje Hendriksdr den Boer, dochter van Hendrik Aalbertsz den Boer en Ariaantje Bastiaansdr van der Veer, op 10 Nov 1769.32 Treintje werd geboren vr 6 Nov 1746,32 is overleden omstreeks 1 Dec 1790,13 ongeveer 44 jaar oud en werd begraven op 3 Dec 1790.13

Children from this marriage were:

+ 100 M    i. Cornelis Coppenol werd geboren vr 29 Aug 1773.13

Cornelis trouwde met Lijntje Danielsdr Koppenol (g. Abt 1786, o. 7 Okt 1848) op 25 Mei 1808.13

+ 101 V    ii. Trijntje Coppenol werd geboren vr 10 Okt 1790.13

Trijntje trouwde met Jan Maartensz Groenendijk (g. 29 Mei 1795) op 22 Aug 1818.13

85. Anna Cornelisdr Coppenol werd geboren in Aug 1741.

86. Gerbrand Cornelisz Coppenol werd geboren in Okt 1742.

87. Jan Cornelisz Coppenol werd geboren in Mei 1744.

88. Gerbrand Cornelisz Coppenol werd geboren in Aug 1746.

89. Jaepje Cornelisdr Coppenol werd geboren in Dec 1747.

90. Jaepje Cornelisdr Coppenol werd geboren in Jan 1750.

91. Gerbrand Cornelisz Coppenol werd geboren in Jun 1752.

92. Gerbrand Cornelisz Coppenol werd geboren in Nov 1754.

8ste generatie (Achterkleinkinderen 0o7n)


93. Arie Janszn Groen werd geboren vr 21 Mei 176830 en is overleden op 29 Apr 1819, op 50-jarige leeftijd.

Arie trouwde met Cornelia Schuyer, dochter van Jan Schuijer en Adriaantje van der Toom, op 1 Sep 1793.30 Cornelia werd geboren vr 25 Jul 177337 en is overleden op 24 Apr 1847,37 op 73-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

+ 102 M    i. Jan Arinszn Groen werd geboren vr 12 Feb 1794,30 is overleden omstreeks 31 Jul 179438 en werd begraven op 1 Aug 1794.

+ 103 M    ii. Jan Arinszn Groen werd geboren omstreeks 28 Jun 179530 en is overleden op 24 Sep 1854,39 ongeveer 59 jaar oud.

Jan trouwde met Maria Noordzij (g. 10 Mrt 1792, o. After 14 Aug 1857) op 24 Okt 1822.

+ 104 M    iii. Janus Arinszn Groen werd geboren op 16 Sep 1796.40

Janus trouwde met Cornelia Stok op 21 Sep 1820.

Janus trouwde vervolgens met Lijbet van der Ven (g. Abt 1801) op 5 Mei 1834.

Janus trouwde vervolgens met Bastiaantje van der Horst (g. Abt 1811) op 27 Nov 1835.

+ 105 V    iv. Leibet Arinsdr Groen werd geboren op 1 Apr 1798,30 is overleden in 1799, op 1-jarige leeftijd en werd begraven op 2 Jan 1800.

+ 106 M    v. Leendert Arinszn Groen werd geboren op 6 Mrt 1801,30 is overleden in 1801 en werd begraven op 31 Dec 1801.

+ 107 M    vi. Arie Arinszn Groen werd geboren op 11 Aug 180230 en is overleden op 17 Okt 1859, op 57-jarige leeftijd.

Arie trouwde met Adriaantje Ophof (g. Abt 1803, o. 11 Feb 1856) op 8 Jan 1825.41

+ 108 V    vii. Jaantje Arinsdr Groen werd geboren op 2 Dec 1804.30

+ 109 M    viii. Leendert Arinszn Groen werd geboren op 21 Jan 1806 en is overleden op 11 Sep 1840, op 34-jarige leeftijd.

+ 110 V    ix. Elisabeth Arinsdr Groen werd geboren op 30 Apr 1808 en is overleden op 25 Mei 1812, op 4-jarige leeftijd.

+ 111 V    x. Trijntje Arinsdr Groen werd geboren op 8 Feb 1812 en is overleden op 12 Mei 1812.

94. Lysbeth Jansdr Groen werd geboren omstreeks 1770.

95. Hendrik Janszn Groen werd geboren vr 12 Okt 1776.35

96. Neeltje Jansdr Groen werd geboren op 6 Aug 178036 en is overleden op 18 Feb 1832, op 51-jarige leeftijd.

Neeltje trouwde met Jacob Janszn Schuyer, zoon van Jan Schuijer en Adriaantje van der Toom, op 2 Dec 1798.30 Jacob werd geboren vr 26 Nov 1775.42

Children from this marriage were:

+ 112 V    i. Lijbet Schuyer werd geboren op 18 Feb 1802.30

+ 113 V    ii. Lijsebet Schuyer werd geboren op 1 Nov 1803.30

+ 114 M    iii. Jan Schuyer werd geboren op 10 Apr 1808.30

+ 115 V    iv. Trijntje Schuyer werd geboren op 24 Jun 1809.30

Neeltje trouwde vervolgens met Adrianus Boudewijnszn Meyboom op 19 Mei 1792.

97. Marijtje Willemsdr Groen werd geboren in Feb 1768.

Marijtje trouwde met Jan Hendriksz Baaij in Jun 1792.30

Children from this marriage were:

+ 116 V    i. Maartje Jansdr Baaij werd geboren in Dec 1792.

+ 117 M    ii. Jan Jansz Baaij werd geboren in Feb 1794.

+ 118 V    iii. Anna Jansdr Baaij werd geboren in Mrt 1795.

+ 119 V    iv. Gerritje Jansdr Baaij werd geboren in Sep 1799.

+ 120 M    v. Jan Jansz Baaij werd geboren in Feb 1802.

+ 121 M    vi. Jan Hendrik Jansz Baaij werd geboren in Apr 1805.

Marijtje trouwde vervolgens met Arie de Jong na 11 Mei 1788.21 Arie is overleden vr 18 Mei 1792.30

98. Heijndrikje Barentsdr Degeling werd geboren in Apr 1775.

99. Aagje Barentsdr Degeling werd geboren in Apr 1777.

100. Cornelis Coppenol werd geboren vr 29 Aug 1773.13

Cornelis trouwde met Lijntje Danielsdr Koppenol, dochter van Daniel Leenderts Koppenol en Maartje Jorisse Langenberg, op 25 Mei 1808.13 Lijntje werd geboren omstreeks 178613 en is overleden op 7 Okt 1848,13 ongeveer 62 jaar oud.

Children from this marriage were:

+ 122 M    i. Cornelis Koppenol werd geboren op 15 Nov 180813 en is overleden op 14 Mrt 1885,13 op 76-jarige leeftijd.

Cornelis trouwde met Jaapje Stevensdr Zevenbergen (g. 3 Okt 1810, o. 23 Mei 1872) op 29 Mei 1833.13

Cornelis trouwde vervolgens met Maria Bokke (g. 1836, o. 1911) op 5 Sep 1873.13

+ 123 V    ii. Maartje Koppenol werd geboren in 1810.13

+ 124 M    iii. Daniel Koppenol werd geboren in 181413 en is overleden in 1876,13 op 62-jarige leeftijd.

+ 125 V    iv. Trijntje Koppenol werd geboren in 181913 en is overleden in 1826,13 op 7-jarige leeftijd.

101. Trijntje Coppenol werd geboren vr 10 Okt 1790.13

Trijntje trouwde met Jan Maartensz Groenendijk, zoon van Maarten Jansz Groenendijk en Maria Aartsdr van Pelt, op 22 Aug 1818.13 Jan werd geboren op 29 Mei 1795.13

Children from this marriage were:

+ 126 M    i. Maarten Groenendijk werd geboren op 8 Mrt 1819.43

+ 127 M    ii. Cornelis Groenendijk werd geboren op 16 Jun 1820.43

+ 128 M    iii. Marinus Groenendijk werd geboren op 25 Dec 1821.43

+ 129 M    iv. Cornelis Groenendijk werd geboren op 2 Mei 1823.43

+ 130 M    v. Jan Groenendijk werd geboren op 19 Aug 182513 en is overleden op 17 Apr 1874,13 op 48-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Jaapje van Opstal.

+ 131 M    vi. Trijntje Groenendijk werd geboren op 25 Sep 1826.43

+ 132 M    vii. Bastiaan Groenendijk werd geboren op 17 Nov 1828.43

+ 133 M    viii. Adrianus Groenendijk werd geboren op 24 Mrt 1830.43

+ 134 M    ix. Bastiaan Groenendijk werd geboren op 23 Jul 1831.43

+ 135 M    x. Bastiaan Groenendijk werd geboren op 17 Mei 1833.43

9de generatie (Achterkleinkinderen 0o8n)


102. Jan Arinszn Groen werd geboren vr 12 Feb 1794,30 is overleden omstreeks 31 Jul 179438 en werd begraven op 1 Aug 1794.

103. Jan Arinszn Groen werd geboren omstreeks 28 Jun 179530 en is overleden op 24 Sep 1854,39 ongeveer 59 jaar oud.

Jan trouwde met Maria Noordzij, dochter van Jacob Willemsz Noordzij en Maaike Jansd Salij, op 24 Okt 1822. Maria werd geboren op 10 Mrt 179230 en is overleden na 14 Aug 1857,44 op 65-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

+ 136 M    i. Jacob Groen werd geboren op 26 Jan 182345 en is overleden op 3 Jan 1877, op 53-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Cornelia Brugman (g. 20 Dec 1823, o. 3 Dec 1897) op 16 Mei 1849.46

+ 137 M    ii. Arie Groen werd geboren op 25 Mrt 1827 en is overleden op 1 Mrt 1887,47 op 59-jarige leeftijd.

+ 138 M    iii. Pieter Groen werd geboren op 28 Feb 1830 en is overleden op 22 Mei 1872,48 op 42-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Annigje Zevenbergen (g. 23 Okt 1828, o. 16 Mei 1892) op 14 Aug 1857.49

+ 139 M    iv. Cornelis Groen werd geboren op 19 Feb 1836 en is overleden op 20 Feb 1836.

104. Janus Arinszn Groen werd geboren op 16 Sep 1796.40

Janus trouwde met Cornelia Stok, dochter van Arie Stok en Ariaantje Louter, op 21 Sep 1820.

Janus trouwde vervolgens met Lijbet van der Ven, dochter van Adrianus van der Ven en Maria Tempelaar, op 5 Mei 1834. Lijbet werd geboren omstreeks 1801.

Janus trouwde vervolgens met Bastiaantje van der Horst, dochter van Leibeth van der Horst, op 27 Nov 1835. Bastiaantje werd geboren omstreeks 1811.

105. Leibet Arinsdr Groen werd geboren op 1 Apr 1798,30 is overleden in 1799, op 1-jarige leeftijd en werd begraven op 2 Jan 1800.

106. Leendert Arinszn Groen werd geboren op 6 Mrt 1801,30 is overleden in 1801 en werd begraven op 31 Dec 1801.

107. Arie Arinszn Groen werd geboren op 11 Aug 180230 en is overleden op 17 Okt 1859, op 57-jarige leeftijd.

Arie trouwde met Adriaantje Ophof, dochter van Jan Ophof 41 en Geertrui Knoop, op 8 Jan 1825.41 Adriaantje werd geboren omstreeks 180341 en is overleden op 11 Feb 1856,37 ongeveer 53 jaar oud.

Children from this marriage were:

+ 140 M    i. Arij Groen werd geboren op 19 Jan 1825.41

+ 141 V    ii. Geertrui Groen werd geboren op 1 Mei 182641 en is overleden op 27 Jan 1887,37 op 60-jarige leeftijd.

Geertrui trouwde met Willem Rijsdijk (g. 5 Mei 1826, o. 18 Jan 1902) op 11 Apr 1850.41

+ 142 V    iii. Cornelia Groen werd geboren op 30 Jan 1828.41

+ 143 V    iv. Johanna Groen werd geboren op 13 Okt 1830.41

+ 144 M    v. Arij Groen werd geboren op 27 Okt 183241 en is overleden op 19 Dec 1832.41

+ 145 V    vi. Adriaantje Groen werd geboren op 13 Feb 1834.41

+ 146 M    vii. Arie Groen werd geboren op 29 Dec 1836.41

108. Jaantje Arinsdr Groen werd geboren op 2 Dec 1804.30

109. Leendert Arinszn Groen werd geboren op 21 Jan 1806 en is overleden op 11 Sep 1840, op 34-jarige leeftijd.

110. Elisabeth Arinsdr Groen werd geboren op 30 Apr 1808 en is overleden op 25 Mei 1812, op 4-jarige leeftijd.

111. Trijntje Arinsdr Groen werd geboren op 8 Feb 1812 en is overleden op 12 Mei 1812.

112. Lijbet Schuyer werd geboren op 18 Feb 1802.30

113. Lijsebet Schuyer werd geboren op 1 Nov 1803.30

114. Jan Schuyer werd geboren op 10 Apr 1808.30

115. Trijntje Schuyer werd geboren op 24 Jun 1809.30

116. Maartje Jansdr Baaij werd geboren in Dec 1792.

117. Jan Jansz Baaij werd geboren in Feb 1794.

118. Anna Jansdr Baaij werd geboren in Mrt 1795.

119. Gerritje Jansdr Baaij werd geboren in Sep 1799.

120. Jan Jansz Baaij werd geboren in Feb 1802.

121. Jan Hendrik Jansz Baaij werd geboren in Apr 1805.

122. Cornelis Koppenol werd geboren op 15 Nov 180813 en is overleden op 14 Mrt 1885,13 op 76-jarige leeftijd.

Cornelis trouwde met Jaapje Stevensdr Zevenbergen, dochter van Steven Gerritsz Zevenbergen en Jannetje Jans van den Burg, op 29 Mei 1833.13 Jaapje werd geboren op 3 Okt 181013 en is overleden op 23 Mei 1872,13 op 61-jarige leeftijd.

The child from this marriage was:

+ 147 V    i. Leentje Koppenol werd geboren op 20 Jan 184213 en is overleden op 11 Mrt 1920,13 op 78-jarige leeftijd.

Leentje trouwde met Gerrit Verheij (g. 12 Mrt 1837, o. 18 Nov 1903) op 30 Dec 1865.13

Cornelis trouwde vervolgens met Maria Bokke op 5 Sep 1873.13 Maria werd geboren in 183613 en is overleden in 1911,13 op 75-jarige leeftijd.

123. Maartje Koppenol werd geboren in 1810.13

124. Daniel Koppenol werd geboren in 181413 en is overleden in 1876,13 op 62-jarige leeftijd.

125. Trijntje Koppenol werd geboren in 181913 en is overleden in 1826,13 op 7-jarige leeftijd.

126. Maarten Groenendijk werd geboren op 8 Mrt 1819.43

127. Cornelis Groenendijk werd geboren op 16 Jun 1820.43

128. Marinus Groenendijk werd geboren op 25 Dec 1821.43

129. Cornelis Groenendijk werd geboren op 2 Mei 1823.43

130. Jan Groenendijk werd geboren op 19 Aug 182513 en is overleden op 17 Apr 1874,13 op 48-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Jaapje van Opstal.

Children from this marriage were:

+ 148 M    i. Jan Groenendijk werd geboren op 11 Okt 1850.13

+ 149 V    ii. Jaapje Groenendijk werd geboren op 4 Jul 1853.13

+ 150 M    iii. Jan Groenendijk werd geboren op 8 Apr 1855.13

Jan trouwde met Maria van Driel (g. 9 Feb 1856) op 12 Mei 1881.13

+ 151 M    iv. Huibrecht Groenendijk werd geboren op 25 Dec 1856.13

Huibrecht trouwde met Anthonia Koolen (g. 28 Jul 1856) op 12 Mei 1882.13

+ 152 V    v. Maria Groenendijk werd geboren op 30 Jan 1859.13

Maria trouwde met Bastiaan de Raadt (g. 10 Jan 1856) op 9 Jun 1882.13

+ 153 M    vi. Bastiaan Groenendijk werd geboren op 18 Apr 1861.13

+ 154 M    vii. Jacob Groenendijk werd geboren op 18 Apr 1861.13

Jacob trouwde met Johanna de Lange. (g. 5 Sep 1866)

+ 155 M    viii. Dirk Groenendijk werd geboren op 21 Mrt 186513 en is overleden op 12 Mrt 1929,50 op 63-jarige leeftijd.

Dirk trouwde met Trijntje Kleinjan (g. 7 Aug 1872, o. 2 Nov 1933) op 24 Apr 1896.13

131. Trijntje Groenendijk werd geboren op 25 Sep 1826.43

132. Bastiaan Groenendijk werd geboren op 17 Nov 1828.43

133. Adrianus Groenendijk werd geboren op 24 Mrt 1830.43

134. Bastiaan Groenendijk werd geboren op 23 Jul 1831.43

135. Bastiaan Groenendijk werd geboren op 17 Mei 1833.43

10de generatie (Achterkleinkinderen 0o9n)


136. Jacob Groen werd geboren op 26 Jan 182345 en is overleden op 3 Jan 1877, op 53-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Cornelia Brugman, dochter van Arie Brugman en Lijntje van der Spoel, op 16 Mei 1849.46 Cornelia werd geboren op 20 Dec 182351 en is overleden op 3 Dec 1897,52 op 73-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

+ 156 M    i. Jan Groen werd geboren op 10 Mrt 185153 en is overleden op 19 Jul 1854,53 op 3-jarige leeftijd.

+ 157 V    ii. Lijntje Groen werd geboren op 5 Nov 1853.

Lijntje trouwde met Leendert Jan van der Burg (g. 27 Nov 1849) op 12 Mei 1875.

+ 158 V    iii. Maria Groen werd geboren op 21 Mrt 185654 en is overleden op 28 Mrt 1938,55 op 82-jarige leeftijd.

Maria trouwde met Kleis Kleijnjan (g. 19 Okt 1851, o. 9 Mrt 1905) op 9 Mei 1878.

+ 159 M    iv. Jan Groen werd geboren op 12 Sep 185751 en is overleden op 10 Jul 1875,56 op 17-jarige leeftijd.

+ 160 M    v. Jacob Groen werd geboren op 16 Feb 185957 en is overleden op 17 Apr 1859.57

+ 161 M    vi. Arie Groen werd geboren op 11 Jun 186058 en is overleden op 5 Apr 1873,59 op 12-jarige leeftijd.

+ 162 M    vii. Cornelis Groen werd geboren op 18 Sep 1872.

137. Arie Groen werd geboren op 25 Mrt 1827 en is overleden op 1 Mrt 1887,47 op 59-jarige leeftijd.

138. Pieter Groen werd geboren op 28 Feb 1830 en is overleden op 22 Mei 1872,48 op 42-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Annigje Zevenbergen, dochter van Arij Zevenbergen en Pleuntje Lems, op 14 Aug 1857.49 Annigje werd geboren op 23 Okt 182860 en is overleden op 16 Mei 1892,61 op 63-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

+ 163 V    i. Maria Groen werd geboren op 19 Nov 185762 en is overleden op 1 Dec 1857.

+ 164 M    ii. Jan Groen werd geboren op 14 Apr 185962 en is overleden op 22 Sep 1901,30 op 42-jarige leeftijd.

+ 165 M    iii. Arie Groen werd geboren op 19 Sep 186063 en is overleden op 5 Apr 1926,64 op 65-jarige leeftijd.

Arie trouwde met Maartje Jongejan (g. 8 Jan 1863, o. 7 Aug 1924) op 23 Mei 1883.65

+ 166 M    iv. Jacob Groen werd geboren op 13 Apr 186462 en is overleden op 1 Mei 1941, op 77-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Anna Bezemer (g. 20 Dec 1864, o. 28 Mrt 1943) op 3 Mei 1899.66

Jacob trouwde vervolgens met Geertruy Sparreboom (g. 12 Aug 1868, o. 16 Nov 1898) op 23 Mei 1889.67

+ 167 V    v. Pleuntje Maria Groen werd geboren op 8 Okt 186663 en is overleden op 15 Okt 1918,68 op 52-jarige leeftijd.

Pleuntje trouwde met Aart Kruidenier (g. 28 Nov 1865, o. 21 Jun 1896) op 21 Aug 1890.69

Pleuntje trouwde vervolgens met Arie Cornelis Prins (g. 1 Jan 1871, o. 22 Dec 1941) op 20 Dec 1899.70

+ 168 V    vi. Maria Groen werd geboren op 28 Feb 187271 en is overleden op 26 Sep 1956,72 op 84-jarige leeftijd.

Maria trouwde met Jacob Euser (g. 6 Jun 1869, o. 14 Sep 1948) op 8 Okt 1891.73

+ 169 V    vii. Neeltje Groen werd geboren op 28 Feb 187274 en is overleden op 25 Jul 1887,74 op 15-jarige leeftijd.

139. Cornelis Groen werd geboren op 19 Feb 1836 en is overleden op 20 Feb 1836.

140. Arij Groen werd geboren op 19 Jan 1825.41

141. Geertrui Groen werd geboren op 1 Mei 182641 en is overleden op 27 Jan 1887,37 op 60-jarige leeftijd.

Geertrui trouwde met Willem Rijsdijk, zoon van Jacob Jacobs Rijsdijk 37 en Emmigje Montfrooy,37 op 11 Apr 1850.41 Willem werd geboren op 5 Mei 182637 en is overleden op 18 Jan 1902,37 op 75-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

+ 170 V    i. Jacob Groen werd geboren op 8 Mrt 185030 en is overleden op 13 Mrt 1850.30

+ 171 V    ii. Jaantje Rijsdijk werd geboren op 25 Mrt 1851.41

+ 172 M    iii. Arie Rijsdijk werd geboren op 21 Jun 1852.41

+ 173 V    iv. Emmigje Rijsdijk werd geboren op 17 Jul 185341 en is overleden op 17 Jul 1890,37 op 37-jarige leeftijd.

Emmigje trouwde met Pieter van Hulst (g. 1 Mrt 1847, o. 14 Apr 1897) op 23 Feb 1872.37

+ 174 M    v. Arie Rijsdijk werd geboren op 21 Feb 1857.41

+ 175 V    vi. Adriaantje Rijsdijk werd geboren op 17 Jun 1858.41

+ 176 M    vii. Pieter Rijsdijk werd geboren op 2 Feb 1860.41

Pieter trouwde met Adriana Leentvaar (g. 9 Mrt 1866) op 30 Jun 1884.41

142. Cornelia Groen werd geboren op 30 Jan 1828.41

143. Johanna Groen werd geboren op 13 Okt 1830.41

144. Arij Groen werd geboren op 27 Okt 183241 en is overleden op 19 Dec 1832.41

145. Adriaantje Groen werd geboren op 13 Feb 1834.41

146. Arie Groen werd geboren op 29 Dec 1836.41

147. Leentje Koppenol werd geboren op 20 Jan 184213 en is overleden op 11 Mrt 1920,13 op 78-jarige leeftijd.

Leentje trouwde met Gerrit Verheij, zoon van Fop Leendertsz Verheij en Adriaantje Gerritsdr de Bruin, op 30 Dec 1865.13 Gerrit werd geboren op 12 Mrt 183713 en is overleden op 18 Nov 1903,13 op 66-jarige leeftijd.

The child from this marriage was:

+ 177 M    i. Leendert Verheij werd geboren op 30 Dec 187613 en is overleden op 17 Mrt 1957,13 op 80-jarige leeftijd.

Leendert trouwde met Magdaleentje Verheij. (g. 31 Okt 1885, o. 23 Aug 1965)

148. Jan Groenendijk werd geboren op 11 Okt 1850.13

149. Jaapje Groenendijk werd geboren op 4 Jul 1853.13

150. Jan Groenendijk werd geboren op 8 Apr 1855.13

Jan trouwde met Maria van Driel, dochter van Adrianus van Driel 13 en Niesje Paauwe,13 op 12 Mei 1881.13 Maria werd geboren op 9 Feb 1856.13

151. Huibrecht Groenendijk werd geboren op 25 Dec 1856.13

Huibrecht trouwde met Anthonia Koolen op 12 Mei 1882.13 Anthonia werd geboren op 28 Jul 1856.13

152. Maria Groenendijk werd geboren op 30 Jan 1859.13

Maria trouwde met Bastiaan de Raadt op 9 Jun 1882.13 Bastiaan werd geboren op 10 Jan 1856.13

153. Bastiaan Groenendijk werd geboren op 18 Apr 1861.13

154. Jacob Groenendijk werd geboren op 18 Apr 1861.13

Jacob trouwde met Johanna de Lange. Johanna werd geboren op 5 Sep 1866.13

155. Dirk Groenendijk werd geboren op 21 Mrt 186513 en is overleden op 12 Mrt 1929,50 op 63-jarige leeftijd.

Dirk trouwde met Trijntje Kleinjan, dochter van Pleun Kleinjan 13 en Martha Alderliesten,13 op 24 Apr 1896.13 Trijntje werd geboren op 7 Aug 187275 en is overleden op 2 Nov 1933,50 op 61-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

+ 178 V    i. Jaapje Jannetje Groenendijk werd geboren op 16 Mrt 1897.13

+ 179 M    ii. Frans Groenendijk werd geboren op 1 Apr 1898.13

+ 180 M    iii. Jan Jakob Groenendijk werd geboren op 8 Sep 189913 en is overleden op 24 Apr 1980,76 op 80-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Christina Wilhelmina Koedood (g. 24 Jan 1901, o. 13 Mei 1988) op 23 Jun 1926.13

+ 181 M    iv. Pleun Groenendijk werd geboren op 28 Mrt 1901.13

Pleun trouwde met Hilligje de Lange (g. 20 Okt 1900) op 17 Nov 1926.50

+ 182 M    v. Huibrecht Groenendijk werd geboren op 22 Sep 1902.13

Huibrecht trouwde met Maria Josephina Hallebracht (g. 15 Okt 1910) op 14 Dec 1932.50

+ 183 M    vi. Martinus Gerrit Groenendijk werd geboren op 16 Sep 1904.50

Martinus trouwde met Geertruida Wemmers (g. 30 Mei 1906) op 26 Jul 1933.50

+ 184 V    vii. Maria Martha Groenendijk werd geboren omstreeks 190613 en is overleden op 22 Jun 1943,13 ongeveer 37 jaar oud.

Maria trouwde met Adrianus van Loon.13 (g. Abt 1906)

+ 185 V    viii. Wilhelmina Helena Groenendijk werd geboren op 3 Aug 190850 en is overleden op 1 Nov 1933,50 op 25-jarige leeftijd.

+ 186 M    ix. Gerrit Martinus Groenendijk werd geboren op 1 Dec 191150 en is overleden op 14 Dec 1914,50 op 3-jarige leeftijd.

11de Generatie (Achterkleinkinderen 0o10n)


156. Jan Groen werd geboren op 10 Mrt 185153 en is overleden op 19 Jul 1854,53 op 3-jarige leeftijd.

157. Lijntje Groen werd geboren op 5 Nov 1853.

Lijntje trouwde met Leendert Jan van der Burg, zoon van Cornelis van der Berg en Maartje van der Sluis, op 12 Mei 1875. Leendert werd geboren op 27 Nov 1849.77

Children from this marriage were:

+ 187 V    i. Maartje van der Burg werd geboren op 29 Okt 1875.77

Maartje trouwde met Johannes Blok (g. Abt 1875) op 2 Jun 1897.30

+ 188 V    ii. Cornelia Jacoba van der Burg werd geboren op 2 Jan 1880.77

Cornelia trouwde met Arie van der Wel (g. Abt 1879) op 18 Mei 1904.30

+ 189 V    iii. Maria van der Burg werd geboren op 2 Okt 1881.77

Maria trouwde met Willem van Hilten (g. Abt 1879) op 4 Feb 1903.30

+ 190 V    iv. Johanna Jacoba van der Burg werd geboren op 25 Dec 1884.

Johanna trouwde met Teunis Anton Barendregt (g. 12 Apr 1884) op 20 Apr 1910.30

158. Maria Groen werd geboren op 21 Mrt 185654 en is overleden op 28 Mrt 1938,55 op 82-jarige leeftijd.

Maria trouwde met Kleis Kleijnjan, zoon van Pieter Kleijnjan en Adriaantje Slavenburg, op 9 Mei 1878. Kleis werd geboren op 19 Okt 185154 en is overleden op 9 Mrt 1905,45 op 53-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

+ 191 M    i. Jacob Jan Kleijnjan werd geboren op 1 Feb 187954 en is overleden op 9 Dec 1957,45 op 78-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Elisabeth van Ooyen (o. After 28 Mrt 1938) in 1906.45

+ 192 M    ii. Pieter Adrianus Kleijnjan werd geboren op 17 Feb 188054 en is overleden op 19 Aug 1951, op 71-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Arina van Vliet (g. 20 Feb 1884, o. 26 Apr 1961) op 20 Sep 1905.45

+ 193 M    iii. Jan Jacob Kleijnjan werd geboren op 7 Mrt 188154 en is overleden op 9 Aug 1881.54

+ 194 V    iv. Cornelia Adriana Kleijnjan werd geboren op 28 Jun 188254 en is overleden op 20 Jan 1883.54

+ 195 M    v. Cornelia Adriaantje Kleijnjan werd geboren op 3 Sep 188354 en is overleden op 9 Okt 1968,45 op 85-jarige leeftijd.

Cornelia trouwde met Albertus van Ooijen (g. Abt 1882, o. Bef 28 Mrt 1938) op 7 Jul 1915.30

+ 196 M    vi. Jan Jacob Kleijnjan werd geboren op 14 Jan 188654 en is overleden in 1964,45 op 78-jarige leeftijd.

+ 197 V    vii. Adriaantje Cornelia Kleijnjan werd geboren op 23 Okt 189178 en is overleden op 5 Jul 1930,45 op 38-jarige leeftijd.

+ 198 M    viii. Arie Gerrit Kleijnjan werd geboren op 5 Jun 189378 en is overleden op 23 Okt 1893.78

+ 199 V    ix. Lijntje Pieternella Kleijnjan werd geboren op 6 Sep 189478 en is overleden op 8 Feb 1973,45 op 78-jarige leeftijd.

Lijntje trouwde met Gerrit Westerveld. (o. After 28 Mrt 1938)

+ 200 M    x. Gerrit Kleijnjan werd geboren op 1 Jul 189645 en is overleden op 7 Mrt 1981,45 op 84-jarige leeftijd.

Gerrit trouwde met Marie van Gelder. (o. After 28 Mrt 1938)

159. Jan Groen werd geboren op 12 Sep 185751 en is overleden op 10 Jul 1875,56 op 17-jarige leeftijd.

160. Jacob Groen werd geboren op 16 Feb 185957 en is overleden op 17 Apr 1859.57

161. Arie Groen werd geboren op 11 Jun 186058 en is overleden op 5 Apr 1873,59 op 12-jarige leeftijd.

162. Cornelis Groen werd geboren op 18 Sep 1872.

163. Maria Groen werd geboren op 19 Nov 185762 en is overleden op 1 Dec 1857.

164. Jan Groen werd geboren op 14 Apr 185962 en is overleden op 22 Sep 1901,30 op 42-jarige leeftijd.

165. Arie Groen werd geboren op 19 Sep 186063 en is overleden op 5 Apr 1926,64 op 65-jarige leeftijd.

Arie trouwde met Maartje Jongejan, dochter van Gerrit Jongejan en Elizabeth Huijsken, op 23 Mei 1883.65 Maartje werd geboren op 8 Jan 186379 en is overleden op 7 Aug 1924,80 op 61-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

+ 201 V    i. Annigje Groen werd geboren op 14 Apr 1884.79

Annigje trouwde met Gerardus Christiaan Jirris (g. 30 Okt 1880) op 5 Dec 1907.81

+ 202 M    ii. Gerrit Groen werd geboren op 27 Sep 188579 en is overleden op 8 Mei 1903,82 op 17-jarige leeftijd.

+ 203 V    iii. Neeltje Elizabeth Groen werd geboren op 2 Okt 1887,79 is overleden in Nov 1963,83 op 76-jarige leeftijd en werd begraven in Nov 1963.83

Neeltje trouwde met August Olsen (g. 5 Feb 1885, o. 9 Sep 1978) op 6 Apr 1910.81

+ 204 V    iv. Elizabeth Groen werd geboren op 20 Apr 1889.79

Elizabeth trouwde met Abraham Johannes Lucas (g. Abt 1889) op 25 Jan 1911.81

+ 205 V    v. Alida Groen werd geboren op 17 Mei 189079 en is overleden op 8 Apr 1926,82 op 35-jarige leeftijd.

+ 206 V    vi. Pieternella Groen werd geboren op 10 Apr 1891.79

Pieternella trouwde met Jakob Izaak Wuijckhuise (g. 2 Jun 1888, o. Abt 1960) op 31 Mei 1917.81

166. Jacob Groen werd geboren op 13 Apr 186462 en is overleden op 1 Mei 1941, op 77-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Anna Bezemer, dochter van Jacob Bezemer en Maria Punt, op 3 Mei 1899.66 Anna werd geboren op 20 Dec 186484 en is overleden op 28 Mrt 1943, op 78-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

+ 207 M    i. Pieter Groen werd geboren op 23 Aug 190285 en is overleden op 6 Aug 1970,85 op 67-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Katharina Theresia Hner (g. 21 Feb 1901, o. 23 Nov 1982) op 22 Nov 1928.86

+ 208 M    ii. Maria Anna Groen werd geboren op 11 Jul 190487 en is overleden op 6 Feb 1916,88 op 11-jarige leeftijd.

+ 209 M    iii. Jakob Groen werd geboren op 28 Jul 1906 en is overleden op 7 Mrt 1968, op 61-jarige leeftijd.

Jakob trouwde met Nieske Vis (g. 23 Dec 1908, o. 4 Dec 1994) op 9 Mei 1934.

Jacob trouwde vervolgens met Geertruy Sparreboom, dochter van Klaas Sparreboom en Cornelia van der Graaf, op 23 Mei 1889.67 Geertruy werd geboren op 12 Aug 186889 en is overleden op 16 Nov 1898,90 op 30-jarige leeftijd.

167. Pleuntje Maria Groen werd geboren op 8 Okt 186663 en is overleden op 15 Okt 1918,68 op 52-jarige leeftijd.

Pleuntje trouwde met Aart Kruidenier, zoon van Pleun Kruidenier en Jannetje Snijders, op 21 Aug 1890.69 Aart werd geboren op 28 Nov 186591 en is overleden op 21 Jun 1896,92 op 30-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

+ 210 M    i. Pieter Kruidenier werd geboren op 19 Apr 188893 en is overleden op 8 Mrt 1962,45 op 73-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Neeltje Rietveld (g. 5 Okt 1888, o. 25 Sep 1967) op 22 Jun 1910.30

+ 211 V    ii. Jannetje Kruidenier werd geboren op 1 Jan 1891.91

+ 212 V    iii. Jannetje Kruidenier werd geboren op 1 Jan 189394 en is overleden op 21 Jun 1974,45 op 81-jarige leeftijd.

Jannetje trouwde met Pieter van Bokkum (g. 8 Nov 1889, o. 16 Jul 1974) op 30 Jul 1913.30

Pleuntje trouwde vervolgens met Arie Cornelis Prins, zoon van Willem Prins en Maria Hendrika Keller, op 20 Dec 1899.70 Arie werd geboren op 1 Jan 187195 en is overleden op 22 Dec 1941,96 op 70-jarige leeftijd.

The child from this marriage was:

+ 213 V    i. Annigje Prins werd geboren omstreeks 1901.30

Annigje trouwde met Wouter Pieter Maaskant (g. Abt 1899) op 6 Apr 1921.30

168. Maria Groen werd geboren op 28 Feb 187271 en is overleden op 26 Sep 1956,72 op 84-jarige leeftijd.

Maria trouwde met Jacob Euser, zoon van Andries Euser en Pleuntje de Deugd, op 8 Okt 1891.73 Jacob werd geboren op 6 Jun 186971 en is overleden op 14 Sep 1948,97 op 79-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

+ 214 M    i. Pieter Euser werd geboren op 1 Mrt 189298 en is overleden op 30 Mrt 1924,30 op 32-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Maaike Blanken (g. 17 Dec 1895) op 16 Dec 1914.30

+ 215 M    ii. Andries Euser werd geboren op 12 Mrt 189598 en is overleden na 26 Sep 1956,99 op 61-jarige leeftijd.

Andries trouwde met Cornelia van 't Hof (g. 3 Mei 1896, o. After 26 Sep 1956) op 20 Nov 1918.30

+ 216 M    iii. Jan Euser werd geboren op 21 Jun 1896100 en is overleden na 26 Sep 1956,99 op 60-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Stijntje Ouwens (g. 2 Dec 1897, o. After 26 Sep 1956) op 26 Mei 1920.101

+ 217 M    iv. Hendrik Euser werd geboren op 22 Dec 189830 en is overleden op 4 Jan 1994,102 op 95-jarige leeftijd.

Hendrik trouwde met Simonette Johanna Romein (g. 22 Apr 1899, o. After 26 Sep 1956) op 28 Nov 1923.30

Hendrik trouwde vervolgens met Jacomina de Kok. (g. 10 Jun 1917)

+ 218 M    v. Arie Euser werd geboren op 30 Sep 190130 en is overleden op 11 Apr 1903,30 op 1-jarige leeftijd.

+ 219 M    vi. Arie Euser werd geboren op 2 Jun 1904103 en is overleden op 26 Jul 1985,103 op 81-jarige leeftijd.

Arie trouwde met Anna van der Poel (g. 17 Mrt 1906, o. After 26 Sep 1956) op 25 Jul 1928.103

+ 220 M    vii. Jacob Euser werd geboren op 16 Sep 190630 en is overleden op 3 Dec 1977,104 op 71-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Wendrina Hendrika Schuurman 102 (g. 27 Apr 1910, o. 10 Dec 1979) op 17 Okt 1928.30

+ 221 V    viii. Annigje Apolonia Euser werd geboren op 6 Dec 190830 en is overleden vr 2004,105 op 96-jarige leeftijd.

Annigje trouwde met Hendrik Snijders 30 (g. 4 Apr 1909, o. 25 Feb 1981) op 24 Feb 1932.30

169. Neeltje Groen werd geboren op 28 Feb 187274 en is overleden op 25 Jul 1887,74 op 15-jarige leeftijd.

170. Jacob Groen werd geboren op 8 Mrt 185030 en is overleden op 13 Mrt 1850.30

171. Jaantje Rijsdijk werd geboren op 25 Mrt 1851.41

172. Arie Rijsdijk werd geboren op 21 Jun 1852.41

173. Emmigje Rijsdijk werd geboren op 17 Jul 185341 en is overleden op 17 Jul 1890,37 op 37-jarige leeftijd.

Emmigje trouwde met Pieter van Hulst, zoon van Pieter van Hulst 37 en Adriaantje Ophof,37 op 23 Feb 1872.37 Pieter werd geboren op 1 Mrt 184737 en is overleden op 14 Apr 1897,37 op 50-jarige leeftijd.

The child from this marriage was:

+ 222 M    i. Pieter Willem van Hulst werd geboren op 14 Feb 188037 en is overleden op 2 Feb 1959,37 op 78-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Aaltje Alida Boogaard (g. 24 Aug 1875, o. 2 Aug 1967) op 18 Feb 1903.37

174. Arie Rijsdijk werd geboren op 21 Feb 1857.41

175. Adriaantje Rijsdijk werd geboren op 17 Jun 1858.41

176. Pieter Rijsdijk werd geboren op 2 Feb 1860.41

Pieter trouwde met Adriana Leentvaar op 30 Jun 1884.41 Adriana werd geboren op 9 Mrt 1866.41

Children from this marriage were:

+ 223 V    i. Emma Rijsdijk .

Emma trouwde met Pieter Hulst.41

+ 224 V    ii. Geertrui Rijsdijk werd geboren op 10 Sep 188541 en is overleden op 7 Mrt 1930,41 op 44-jarige leeftijd.

Geertrui trouwde met Pieter van der Ent (g. 31 Dec 1885, o. 8 Sep 1944) op 8 Sep 1909.41

+ 225 M    iii. Pieter Rijsdijk werd geboren op 15 Apr 1887.41

+ 226 M    iv. Willem Rijsdijk werd geboren op 22 Aug 1888.41

+ 227 M    v. Pieter Rijsdijk werd geboren op 22 Sep 1889.41

+ 228 V    vi. Maria Rijsdijk werd geboren op 21 Nov 1890.41

+ 229 M    vii. Jacob Rijsdijk werd geboren op 6 Okt 1894.41

177. Leendert Verheij werd geboren op 30 Dec 187613 en is overleden op 17 Mrt 1957,13 op 80-jarige leeftijd.

Leendert trouwde met Magdaleentje Verheij, dochter van Jacob Verheij en Adriaantje Noordzij. Magdaleentje werd geboren op 31 Okt 188513 en is overleden op 23 Aug 1965,13 op 79-jarige leeftijd.

The child from this marriage was:

+ 230 V    i. Magdaleentje Verheij werd geboren op 23 Jan 192413 en is overleden op 1 Jan 1978,13 op 53-jarige leeftijd.

Magdaleentje trouwde met Pieter Schoonmade (g. 20 Mrt 1921, o. 29 Nov 1994) op 27 Aug 1947.13

178. Jaapje Jannetje Groenendijk werd geboren op 16 Mrt 1897.13

179. Frans Groenendijk werd geboren op 1 Apr 1898.13

180. Jan Jakob Groenendijk werd geboren op 8 Sep 189913 en is overleden op 24 Apr 1980,76 op 80-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Christina Wilhelmina Koedood, dochter van Jan Koedood 13 en Anneke van der Wulp,13 op 23 Jun 1926.13 Christina werd geboren op 24 Jan 1901106 en is overleden op 13 Mei 1988,76 op 87-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

+ 231 V    i. Jeanette Catrijntje Groenendijk werd geboren op 17 Jan 1930 en is overleden omstreeks 1999,107 ongeveer 69 jaar oud.

Jeanette trouwde met Geert Smit. (g. 21 Sep 1926, o. 10 Jan 2019)

+ 232 M    ii. Dirk Jan Jakob Groenendijk werd geboren op 2 Dec 1935108 en is overleden op 22 Dec 2021, op 86-jarige leeftijd.

Dirk trouwde met Elisabeth Groen.

181. Pleun Groenendijk werd geboren op 28 Mrt 1901.13

Pleun trouwde met Hilligje de Lange, dochter van Gijsbert de Lange 50 en Antje Cornelia Ligthart Schenk,50 op 17 Nov 1926.50 Hilligje werd geboren op 20 Okt 1900.109

182. Huibrecht Groenendijk werd geboren op 22 Sep 1902.13

Huibrecht trouwde met Maria Josephina Hallebracht op 14 Dec 1932.50 Maria werd geboren op 15 Okt 1910.50

183. Martinus Gerrit Groenendijk werd geboren op 16 Sep 1904.50

Martinus trouwde met Geertruida Wemmers op 26 Jul 1933.50 Geertruida werd geboren op 30 Mei 1906.50

184. Maria Martha Groenendijk werd geboren omstreeks 190613 en is overleden op 22 Jun 1943,13 ongeveer 37 jaar oud.

Maria trouwde met Adrianus van Loon.13 Adrianus werd geboren omstreeks 1906.110

185. Wilhelmina Helena Groenendijk werd geboren op 3 Aug 190850 en is overleden op 1 Nov 1933,50 op 25-jarige leeftijd.

186. Gerrit Martinus Groenendijk werd geboren op 1 Dec 191150 en is overleden op 14 Dec 1914,50 op 3-jarige leeftijd.

12de Generatie (Achterkleinkinderen 0o11n)


187. Maartje van der Burg werd geboren op 29 Okt 1875.77

Maartje trouwde met Johannes Blok, zoon van Wouter Blok 30 en Neeltje Jacoba Bekker,30 op 2 Jun 1897.30 Johannes werd geboren omstreeks 1875.30

Children from this marriage were:

   233 V    i. Neeltje Jacoba Blok werd geboren omstreeks 1898.30

Neeltje trouwde met Bastiaan Winkelhof, zoon van Gijsbert Winkelhof 30 en Pietertje Kleingeld,30 op 6 Apr 1921.30 Bastiaan werd geboren op 30 Mrt 1897.30

   234 V    ii. Lijntje Blok werd geboren op 6 Aug 1899.30

Lijntje trouwde met Jan Bezemer, zoon van Job Bezemer 30 en Antonia Noordzij,30 op 18 Jun 1924.30 Jan werd geboren op 16 Sep 1896.30

   235 M    iii. Wouter Blok werd geboren op 1 Mrt 1901.30

   236 M    iv. Leendert Blok werd geboren op 11 Mrt 1902.30

188. Cornelia Jacoba van der Burg werd geboren op 2 Jan 1880.77

Cornelia trouwde met Arie van der Wel, zoon van Pieter van der Wel 30 en Martijntje van der Linden,30 op 18 Mei 1904.30 Arie werd geboren omstreeks 1879.30

189. Maria van der Burg werd geboren op 2 Okt 1881.77

Maria trouwde met Willem van Hilten, zoon van Cornelis van Hilten 30 en Adriaantje Blok,30 op 4 Feb 1903.30 Willem werd geboren omstreeks 1879.30

190. Johanna Jacoba van der Burg werd geboren op 25 Dec 1884.

Johanna trouwde met Teunis Anton Barendregt, zoon van Petrus Barendregt 30 en Johanna de Regt,30 op 20 Apr 1910.30 Teunis werd geboren op 12 Apr 1884.111

Children from this marriage were:

   237 V    i. Johanna Barendregt werd geboren op 23 Jan 1911.112

Johanna trouwde met Bastiaan Jacob van der Meer op 31 Mei 1934.112 Bastiaan werd geboren op 4 Dec 1909.112

   238 M    ii. Petrus Barendregt werd geboren op 9 Jun 1913.112

Petrus trouwde met Pieternella Jacoba Mooijaart op 29 Sep 1938.112 Pieternella werd geboren op 11 Jul 1910.112

   239 M    iii. Leendert Jan Barendregt werd geboren op 25 Nov 1919.112

Leendert trouwde met Alijda Berkloo op 16 Jul 1942.112 Alijda werd geboren op 15 Nov 1922.112

   240 V    iv. Lijntje Barendregt werd geboren op 10 Jan 1925112 en is overleden op 7 Jun 1925.112

191. Jacob Jan Kleijnjan werd geboren op 1 Feb 187954 en is overleden op 9 Dec 1957,45 op 78-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Elisabeth van Ooyen in 1906.45 Elisabeth is overleden na 28 Mrt 1938.113

Children from this marriage were:

   241 M    i. Kleis Hendrik Kleijnjan werd geboren na 1906 en is overleden vr 1987,45 op 81-jarige leeftijd.

   242 M    ii. Hendrik Kleis Kleijnjan werd geboren na 1907.

   243 M    iii. Anton Leendert Kleijnjan werd geboren na 1909.

   244 M    iv. Jacob Jan Kleijnjan werd geboren na 1910.

   245 M    v. Pieter Adrianus Kleijnjan werd geboren op 21 Aug 191245 en is overleden op 31 Mrt 1945,45 op 32-jarige leeftijd.

192. Pieter Adrianus Kleijnjan werd geboren op 17 Feb 188054 en is overleden op 19 Aug 1951, op 71-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Arina van Vliet op 20 Sep 1905.45 Arina werd geboren op 20 Feb 188445 en is overleden op 26 Apr 1961,45 op 77-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

   246 V    i. Maria Cornelia Kleijnjan werd geboren op 21 Aug 1906.45

   247 V    ii. Cornelia Maria Kleijnjan werd geboren op 20 Feb 1908.45

   248 V    iii. Adriana Arina Kleijnjan werd geboren op 23 Feb 1910.45

   249 M    iv. Leendert Kleijnjan werd geboren in 191145 en is overleden op 16 Aug 1911.45

   250 M    v. Kleis Kleijnjan werd geboren in 191245 en is overleden op 9 Aug 1912.45

   251 V    vi. Maaike Kleijnjan werd geboren op 1 Feb 1914.45

   252 V    vii. Lijntje Kleijnjan werd geboren op 15 Dec 1915.45

   253 M    viii. Leendert Kleijnjan werd geboren op 7 Jan 1918.45

   254 M    ix. Kleis Kleijnjan werd geboren op 13 Jul 1920.45

   255 M    x. Willem Kleijnjan werd geboren op 30 Jul 1922.45

   256 M    xi. Jan Kleijnjan werd geboren in Jul 192445 en is overleden op 8 Feb 1925.45

   257 M    xii. Jan Kleijnjan .

193. Jan Jacob Kleijnjan werd geboren op 7 Mrt 188154 en is overleden op 9 Aug 1881.54

194. Cornelia Adriana Kleijnjan werd geboren op 28 Jun 188254 en is overleden op 20 Jan 1883.54

195. Cornelia Adriaantje Kleijnjan werd geboren op 3 Sep 188354 en is overleden op 9 Okt 1968,45 op 85-jarige leeftijd.

Cornelia trouwde met Albertus van Ooijen, dochter van Evert van Ooijen en Maria Noordzij, op 7 Jul 1915.30 Albertus werd geboren omstreeks 188230 en is overleden vr 28 Mrt 1938,114 ongeveer 56 jaar oud.

Children from this marriage were:

   258 V    i. Maria Kleijnjan werd geboren omstreeks 1906.45

   259 V    ii. Adriaantje Kleijnjan werd geboren omstreeks 1907.45

   260 V    iii. Pieternella Kleijnjan werd geboren omstreeks 1908.45

196. Jan Jacob Kleijnjan werd geboren op 14 Jan 188654 en is overleden in 1964,45 op 78-jarige leeftijd.

197. Adriaantje Cornelia Kleijnjan werd geboren op 23 Okt 189178 en is overleden op 5 Jul 1930,45 op 38-jarige leeftijd.

198. Arie Gerrit Kleijnjan werd geboren op 5 Jun 189378 en is overleden op 23 Okt 1893.78

199. Lijntje Pieternella Kleijnjan werd geboren op 6 Sep 189478 en is overleden op 8 Feb 1973,45 op 78-jarige leeftijd.

Lijntje trouwde met Gerrit Westerveld. Gerrit is overleden na 28 Mrt 1938.113

Children from this marriage were:

   261 M    i. Kleis Westerveld werd geboren omstreeks 191545 en is overleden vr 1945,45 ongeveer 30 jaar oud.

   262 V    ii. Jacoba Westerveld werd geboren omstreeks 191645 en is overleden vr 1945,45 ongeveer 29 jaar oud.

   263 M    iii. Barend Westerveld werd geboren omstreeks 1917.45

   264 V    iv. Marie Westerveld werd geboren omstreeks 1918.45

200. Gerrit Kleijnjan werd geboren op 1 Jul 189645 en is overleden op 7 Mrt 1981,45 op 84-jarige leeftijd.

Gerrit trouwde met Marie van Gelder. Marie is overleden na 28 Mrt 1938.113

Children from this marriage were:

   265 M    i. Kleis Kleijnjan werd geboren omstreeks 1917.45

   266 M    ii. Bastiaan Kleijnjan werd geboren omstreeks 1918.45

   267 V    iii. Geertje Kleijnjan werd geboren omstreeks 1919.45

201. Annigje Groen werd geboren op 14 Apr 1884.79

Annigje trouwde met Gerardus Christiaan Jirris, zoon van Franciscus Jirris 30 en Johanna Koop,30 op 5 Dec 1907.81 Gerardus werd geboren op 30 Okt 1880.30

Children from this marriage were:

   268 V    i. Anna Maartje Elisabeth Jirris werd geboren op 24 Aug 1909.30

   269 V    ii. Martina Gerarda Alida Jirris werd geboren op 17 Dec 1911.30

   270 M    iii. Gerard Arie Jirris werd geboren op 1 Mrt 1914.30

202. Gerrit Groen werd geboren op 27 Sep 188579 en is overleden op 8 Mei 1903,82 op 17-jarige leeftijd.

203. Neeltje Elizabeth Groen werd geboren op 2 Okt 1887,79 is overleden in Nov 1963,83 op 76-jarige leeftijd en werd begraven in Nov 1963.83

Neeltje trouwde met August Olsen, zoon van August Olsen 30 en Marijtje Dekker,30 op 6 Apr 1910.81 August werd geboren op 5 Feb 188530 en is overleden op 9 Sep 1978,83 op 93-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

   271 M    i. August Olsen werd geboren op 20 Jan 191130 en is overleden op 30 Mei 1996,83 op 85-jarige leeftijd.

August trouwde met Eke de Bck op 24 Dec 1942.83 Eke werd geboren op 3 Mei 1919.83

   272 M    ii. Arie Olsen werd geboren op 4 Jan 191330 en is overleden op 14 Aug 1991,83 op 78-jarige leeftijd.

Arie trouwde met Bep Vogel op 11 Okt 1939.30 Bep werd geboren in 1914.83

   273 V    iii. Marijtje Olsen werd geboren op 6 Nov 191430 en is overleden op 29 Mei 1990,115 op 75-jarige leeftijd.

Marijtje trouwde met Pieter N. Aarsbergen op 10 Mrt 1937.30 Pieter werd geboren omstreeks 1914110 en is overleden vr 2007,116 ongeveer 93 jaar oud.

   274 V    iv. Maartje Olsen werd geboren op 3 Aug 1921.30

Maartje trouwde met Jack Visser.83 Jack werd geboren omstreeks 1920110 en is overleden vr 2007,83 ongeveer 87 jaar oud.

204. Elizabeth Groen werd geboren op 20 Apr 1889.79

Elizabeth trouwde met Abraham Johannes Lucas, zoon van Jan Lucas 30 en Cornelia Pille,30 op 25 Jan 1911.81 Abraham werd geboren omstreeks 1889.30

205. Alida Groen werd geboren op 17 Mei 189079 en is overleden op 8 Apr 1926,82 op 35-jarige leeftijd.

206. Pieternella Groen werd geboren op 10 Apr 1891.79

Pieternella trouwde met Jakob Izaak Wuijckhuise, zoon van Izaak Marinus van Wuijckhuise 30 en Francina Maria Visser,30 op 31 Mei 1917.81 Jakob werd geboren op 2 Jun 1888117 en is overleden omstreeks 1960,118 ongeveer 72 jaar oud.

207. Pieter Groen werd geboren op 23 Aug 190285 en is overleden op 6 Aug 1970,85 op 67-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Katharina Theresia Hner, dochter van Mathias Hner en Helena Grones, op 22 Nov 1928.86 Katharina werd geboren op 21 Feb 190185 en is overleden op 23 Nov 1982,85 op 81-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

   275 V    i. Helene Groen werd geboren op 18 Feb 193285 en is overleden op 24 Mei 2017,119 op 85-jarige leeftijd.

Helene trouwde met Pieter Willem Tollenaar. Pieter werd geboren op 18 Apr 192785 en is overleden op 22 Feb 2009,72 op 81-jarige leeftijd.

   276 M    ii. Jakob Groen .

Jakob trouwde met Hilda Johanna Hendriks.

   277 V    iii. Anna Maria Groen .

Anna trouwde met Jacobus Gerard van Oord, zoon van Jacobus Gerrit van Oord en Apollonia Adriana Visser.

   278 V    iv. Marianne Groen .

Marianne trouwde met Teunis Martinus Tieleman.

208. Maria Anna Groen werd geboren op 11 Jul 190487 en is overleden op 6 Feb 1916,88 op 11-jarige leeftijd.

209. Jakob Groen werd geboren op 28 Jul 1906 en is overleden op 7 Mrt 1968, op 61-jarige leeftijd.

Jakob trouwde met Nieske Vis, dochter van Stoffel Willem Vis en Elizabeth Koolstra, op 9 Mei 1934. Nieske werd geboren op 23 Dec 1908 en is overleden op 4 Dec 1994, op 85-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

   279 V    i. Anna Elisabeth Groen werd geboren op 13 Mrt 1935 en is overleden op 3 Aug 2011, op 76-jarige leeftijd.

Anna trouwde met Arnold Meijer.

   280 V    ii. Elisabeth Groen .

Elisabeth trouwde met Dirk Jan Jakob Groenendijk, zoon van Jan Jakob Groenendijk en Christina Wilhelmina Koedood. Dirk werd geboren op 2 Dec 1935108 en is overleden op 22 Dec 2021, op 86-jarige leeftijd.

(Dubbele vermelding. Zie Persoon 232)

   281 V    iii. Maria Theodora Irene Groen werd geboren op 12 Nov 1938108 en is overleden op 30 Aug 2021, op 82-jarige leeftijd.

Maria trouwde met Pieter Dekker, zoon van Teunis Dekker en Grietje Valk.

   282 V    iv. Regina Agatha Wilhelmina Groen werd geboren op 6 Dec 1940, is overleden op 24 Dec 1940 en werd begraven op 28 Dec 1940.120

   283 V    v. xx Groen werd geboren op 7 Feb 1942, is overleden op 8 Feb 1942 en werd begraven op 11 Feb 1942.120

   284 V    vi. Nieske Jacoba Groen .

Nieske trouwde met Johannes Abel Meijer, zoon van Wolbert Meijer en Berendien Schuiling.

   285 V    vii. Helene Groen .

   286 M    viii. Jakob Pieter Douwe Groen .

Jakob trouwde met Egberdina Breukelman, dochter van Gerrit Jan Breukelman en Aaltje Schuurhuis.

210. Pieter Kruidenier werd geboren op 19 Apr 188893 en is overleden op 8 Mrt 1962,45 op 73-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Neeltje Rietveld, dochter van Bastiaan Rietveld 30 en Grietje Bezemer,30 op 22 Jun 1910.30 Neeltje werd geboren op 5 Okt 188894 en is overleden op 25 Sep 1967,45 op 78-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

   287 M    i. Aart Kruidenier werd geboren op 9 Sep 191045 en is overleden op 20 Jul 1978,121 op 67-jarige leeftijd.

Aart trouwde met Pietje Nuijs, dochter van Dirk Nuijs 45 en Bastiaantje Saarloos,45 op 14 Mrt 1934.45 Pietje werd geboren op 4 Dec 191245 en is overleden op 20 Mei 2004,122 op 91-jarige leeftijd.

   288 M    ii. Bastiaan Kruidenier werd geboren op 8 Aug 191245 en is overleden op 16 Jul 1926,45 op 13-jarige leeftijd.

   289 M    iii. Pieter Kruidenier werd geboren op 5 Dec 1913.45

Pieter trouwde met Maria Jannetje Eerland, dochter van Jan Eerland 45 en Wilhelmina de Raadt,45 op 26 Apr 1939.45 Maria werd geboren op 1 Nov 1916.45

   290 V    iv. Grietje Kruidenier werd geboren op 3 Mei 191845 en is overleden op 23 Dec 2001,121 op 83-jarige leeftijd.

Grietje trouwde met Wilhelm Goedendorp, zoon van Leendert Goedendorp 45 en Trijntje van Meurs,45 op 16 Jul 1941.45 Wilhelm werd geboren op 21 Nov 191645 en is overleden in 1990,123 op 74-jarige leeftijd.

   291 V    v. Pleuntje Maria Kruidenier werd geboren op 7 Okt 192245 en is overleden op 23 Feb 1989,121 op 66-jarige leeftijd.

Pleuntje trouwde met Frank Voorburg, zoon van Gerrit Voorburg 45 en Janna Kornelia van der Borden,45 op 4 Jun 1947.45 Frank werd geboren op 25 Aug 192345 en is overleden op 25 Aug 1987,121 op 64-jarige leeftijd.

   292 M    vi. Bastiaan Kruidenier .

Bastiaan trouwde met Maartje van Dorp, dochter van Jakob van Dorp 45 en Neeltje Wapenaar,.45

211. Jannetje Kruidenier werd geboren op 1 Jan 1891.91

212. Jannetje Kruidenier werd geboren op 1 Jan 189394 en is overleden op 21 Jun 1974,45 op 81-jarige leeftijd.

Jannetje trouwde met Pieter van Bokkum, zoon van Arie van Bokkum 30 en Adriaantje Niemantsverdriet,30 op 30 Jul 1913.30 Pieter werd geboren op 8 Nov 188994 en is overleden op 16 Jul 1974,45 op 84-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

   293 M    i. NN van Bokkum werd geboren omstreeks 1914110 en is overleden vr 1 Dec 2004,124 ongeveer 90 jaar oud.

   294 M    ii. NN van Bokkum werd geboren omstreeks 1915110 en is overleden vr 1 Dec 2004,124 ongeveer 89 jaar oud.

   295 M    iii. Koos van Bokkum werd geboren omstreeks 1916110 en is overleden vr 1 Dec 2004,124 ongeveer 88 jaar oud.

   296 M    iv. Janus van Bokkum werd geboren omstreeks 1917110 en is overleden omstreeks Feb 2007,125 ongeveer 90 jaar oud.

   297 V    v. Sjaan van Bokkum werd geboren omstreeks 1918.110

213. Annigje Prins werd geboren omstreeks 1901.30

Annigje trouwde met Wouter Pieter Maaskant, zoon van Jan Maaskant 30 en Annigje Grens,30 op 6 Apr 1921.30 Wouter werd geboren omstreeks 1899.30

214. Pieter Euser werd geboren op 1 Mrt 189298 en is overleden op 30 Mrt 1924,30 op 32-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Maaike Blanken, dochter van Willem Blanken 30 en Neeltje Spek,30 op 16 Dec 1914.30 Maaike werd geboren op 17 Dec 1895.30

Children from this marriage were:

   298 V    i. Neeltje Euser werd geboren op 4 Apr 1915126 en is overleden in 2003,104 op 88-jarige leeftijd.

Neeltje trouwde met Johan Arensen.102 Johan werd geboren omstreeks 1915.110

   299 V    ii. Maria Euser werd geboren op 22 Aug 191630 en is overleden op 23 Sep 1916.30

215. Andries Euser werd geboren op 12 Mrt 189598 en is overleden na 26 Sep 1956,99 op 61-jarige leeftijd.

Andries trouwde met Cornelia van 't Hof, dochter van Adrianus van 't Hof 30 en Johanna Katharina Booij,30 op 20 Nov 1918.30 Cornelia werd geboren op 3 Mei 189630 en is overleden na 26 Sep 1956,99 op 60-jarige leeftijd.

The child from this marriage was:

   300 M    i. Jacob Euser werd geboren op 26 Jan 192030 en is overleden op 31 Okt 1999,127 op 79-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met NN.

216. Jan Euser werd geboren op 21 Jun 1896100 en is overleden na 26 Sep 1956,99 op 60-jarige leeftijd.

Jan trouwde met Stijntje Ouwens, dochter van Jan Klement Ouwens 128 en Stijntje Vrijhof,101 op 26 Mei 1920.101 Stijntje werd geboren op 2 Dec 1897129 en is overleden na 26 Sep 1956,99 op 58-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

   301 M    i. Jan Klement Euser werd geboren op 22 Aug 191730 en is overleden op 28 Jan 1994,130 op 76-jarige leeftijd.

Jan trouwde met NN.

   302 V    ii. Maria Euser werd geboren op 26 Jul 1922.30

   303 V    iii. Stijntje Euser werd geboren op 24 Aug 1923.30

   304 M    iv. Jacob Euser werd geboren op 13 Jan 192530 en is overleden op 16 Feb 1925.30

   305 M    v. Jacob Euser werd geboren op 12 Jun 192630 en is overleden op 24 Nov 1926.30

   306 V    vi. Annigje Apolonia Euser .

   307 M    vii. Jacob Euser .

   308 V    viii. Neeltje Euser .

   309 V    ix. Cornelia Euser .

   310 V    x. Pleuntje Maria Euser .

   311 V    xi. Trijntje Euser .

   312 M    xii. Pieter Euser .

   313 M    xiii. Hendrik Euser .

217. Hendrik Euser werd geboren op 22 Dec 189830 en is overleden op 4 Jan 1994,102 op 95-jarige leeftijd.

Hendrik trouwde met Simonette Johanna Romein, dochter van Willem Romein 30 en Maaike van der Schoor,30 op 28 Nov 1923.30 Simonette werd geboren op 22 Apr 189930 en is overleden na 26 Sep 1956,99 op 57-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

   314 V    i. Maria Euser .

Maria trouwde met Johannes Brouwer.,102 zoon van NN en NN.

   315 M    ii. Willem Euser werd geboren op 31 Jul 192730 en is overleden op 24 Mei 1945,102 op 17-jarige leeftijd.

   316 V    iii. Maaike Euser .

Maaike trouwde met H. de Vries.102

   317 M    iv. Hendrik Euser .

Hendrik trouwde met A.M. Bruin.102

Hendrik trouwde vervolgens met Jacomina de Kok. Jacomina werd geboren op 10 Jun 1917.102

218. Arie Euser werd geboren op 30 Sep 190130 en is overleden op 11 Apr 1903,30 op 1-jarige leeftijd.

219. Arie Euser werd geboren op 2 Jun 1904103 en is overleden op 26 Jul 1985,103 op 81-jarige leeftijd.

Arie trouwde met Anna van der Poel, dochter van Rokus van der Poel en Jannigje van Pelt, op 25 Jul 1928.103 Anna werd geboren op 17 Mrt 1906103 en is overleden na 26 Sep 1956,99 op 50-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

   318 M    i. Rokus Euser .103

Rokus trouwde met Corry Heynen.104

   319 V    ii. Marianne Euser .103

Marianne trouwde met Robert Laska.104

220. Jacob Euser werd geboren op 16 Sep 190630 en is overleden op 3 Dec 1977,104 op 71-jarige leeftijd.

Jacob trouwde met Wendrina Hendrika Schuurman 102 op 17 Okt 1928.30 Wendrina werd geboren op 27 Apr 191030 en is overleden op 10 Dec 1979,104 op 69-jarige leeftijd.

The child from this marriage was:

   320 M    i. Pieter Euser .

Pieter trouwde met Dingena Gaanderse.

221. Annigje Apolonia Euser werd geboren op 6 Dec 190830 en is overleden vr 2004,105 op 96-jarige leeftijd.

Annigje trouwde met Hendrik Snijders 30 op 24 Feb 1932.30 Hendrik werd geboren op 4 Apr 1909131 en is overleden op 25 Feb 1981,132 op 71-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

   321 V    i. Hennie Snijders .105

Hennie trouwde met NN.

   322 V    ii. Miep Snijders .105

Miep trouwde met NN de Rooy.105

   323 M    iii. Arie Snijders .105

222. Pieter Willem van Hulst werd geboren op 14 Feb 188037 en is overleden op 2 Feb 1959,37 op 78-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Aaltje Alida Boogaard, dochter van Leendert Fijco Boogaard 37 en Kommertje van Buuren,37 op 18 Feb 1903.37 Aaltje werd geboren op 24 Aug 187537 en is overleden op 2 Aug 1967,37 op 91-jarige leeftijd.

The child from this marriage was:

   324 M    i. Kommerinus van Hulst werd geboren op 8 Mrt 191137 en is overleden op 18 Sep 1981,37 op 70-jarige leeftijd.

Kommerinus trouwde met iemand.

223. Emma Rijsdijk .

Emma trouwde met Pieter Hulst.41

224. Geertrui Rijsdijk werd geboren op 10 Sep 188541 en is overleden op 7 Mrt 1930,41 op 44-jarige leeftijd.

Geertrui trouwde met Pieter van der Ent op 8 Sep 1909.41 Pieter werd geboren op 31 Dec 188541 en is overleden op 8 Sep 1944,41 op 58-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

   325 M    i. Klaas Pieter van der Ent werd geboren op 27 Jul 1910.41

   326 V    ii. Adriana van der Ent werd geboren op 28 Dec 1913.41

Adriana trouwde met Joop Ambachtsheer.41

   327 V    iii. Jaapje van der Ent werd geboren op 7 Jul 1920.41

Jaapje trouwde met Benardus Abondnis Petrus Tomasini op 13 Dec 1944.41 Benardus werd geboren op 26 Dec 190341 en is overleden op 13 Feb 1993,41 op 89-jarige leeftijd.

   328 M    iv. Pieter van der Ent werd geboren op 16 Jul 1923.41

   329 M    v. Pieter van der Ent werd geboren op 14 Aug 192441 en is overleden op 17 Aug 1924.41

   330 M    vi. Teunis van der Ent werd geboren op 14 Aug 192441 en is overleden tussen 1941 en 1943,41 op 17-jarige leeftijd.

225. Pieter Rijsdijk werd geboren op 15 Apr 1887.41

226. Willem Rijsdijk werd geboren op 22 Aug 1888.41

227. Pieter Rijsdijk werd geboren op 22 Sep 1889.41

228. Maria Rijsdijk werd geboren op 21 Nov 1890.41

229. Jacob Rijsdijk werd geboren op 6 Okt 1894.41

230. Magdaleentje Verheij werd geboren op 23 Jan 192413 en is overleden op 1 Jan 1978,13 op 53-jarige leeftijd.

Magdaleentje trouwde met Pieter Schoonmade op 27 Aug 1947.13 Pieter werd geboren op 20 Mrt 192113 en is overleden op 29 Nov 1994,13 op 73-jarige leeftijd.

The child from this marriage was:

   331 M    i. Leendert Schoonmade .

231. Jeanette Catrijntje Groenendijk werd geboren op 17 Jan 1930 en is overleden omstreeks 1999,107 ongeveer 69 jaar oud.

Jeanette trouwde met Geert Smit. Geert werd geboren op 21 Sep 1926 en is overleden op 10 Jan 2019,133 op 92-jarige leeftijd.

Children from this marriage were:

   332 M    i. Andr Aize Smit .

   333 M    ii. Jan Jakob Smit .

   334 V    iii. Eritia Hinke Smit .

   335 M    iv. Chris Willem Smit .

   336 V    v. Jeannette Antoinette Smit .

   337 M    vi. Wietze Geert Smit .

232. Dirk Jan Jakob Groenendijk werd geboren op 2 Dec 1935108 en is overleden op 22 Dec 2021, op 86-jarige leeftijd.

Dirk trouwde met Elisabeth Groen, dochter van Jakob Groen en Nieske Vis.

Children from this marriage were:

   338 V    i. Nieske Groenendijk .

Nieske trouwde met Thomas Lieuwe van der Mijden.

   339 V    ii. Christina Wilhelmina Groenendijk .

Christina trouwde met Bastiaan Baan.

   340 M    iii. Jan Jakob Groenendijk .

Jan trouwde met Hilde Adeodata de Vries.

   341 M    iv. Jacob Groenendijk .

Jacob trouwde met Marjan Bouwmeester.

   342 M    v. Dirk Jan Jakob Groenendijk .

Dirk trouwde met Hilligje Brakke.

   343 M    vi. Frans Groenendijk .

Frans trouwde met Johanna Hendrika Schutte.

   344 V    vii. Helene Groenendijk .

Helene trouwde met Jelle Jakobus Drijfhout.

   345 M    viii. Willem Groenendijk .

Willem trouwde met Christine Maria Boelhouwer.


Bronnen


1. DJV.

2. Hendrikson.

3. OV.

4. Footnote: Gegevens gekregen van J.H. van der Boom, 26/5/1998.

5. Footnote: Gegevens gekregen van J.H. van der Boom, 26/5/1998. .... OV.

6. Footnote: mondelinge info J.H. van der Boom, 4/98.

7. Footnote: mondelinge info J.H. van der Boom, 4/98, Gegevens gekregen van J.H. van der Boom, 26/5/1998.

8. Poortugaalse Bronnen, IV.

9. Footnote: mondelinge info J.H. van der Boom, 4/98. .... Vervloet.

10. Vervloet.

11. Poortugaalse Boerderijen.

12. Footnote: Gegevens gekregen van J.H. van der Boom, 26/5/1998. .... Schoonmade.

13. Schoonmade.

14. Poortugaalse Boerderijen. .... Vervloet.

15. Footnote: Doopboek Hoogvliet 1, 313.

16. Footnote: Doopboek Hoogvliet 1, 358; (Gegevens gekregen van J.H. van der Boom, 26/5/1998).

17. Footnote: (Gegevens gekregen van J.H. van der Boom, 26/5/1998).

18. Footnote: (Gegevens gekregen van J.H. van der Boom, 26/5/1998). .... Doen I.

19. Doen I.

20. Footnote: Doopboek Hoogvliet 1, 382.

21. Poortugaalse Bronnen, V.

22. Footnote: Doopboek Hoogvliet 1, 444.

23. Footnote: Doopboek Hoogvliet 1, 483.

24. Footnote: Doopboek Hoogvliet 1, 520. .... Schoonmade.

25. Footnote: (Gegevens gekregen van J.H. van der Boom, 26/5/1998) (Coppenol-file). .... Schoonmade.

26. Footnote: (Gegevens gekregen van J.H. van der Boom, 26/5/1998). .... Schoonmade.

27. Footnote: Doopboek Hoogvliet 1, 568.

28. Footnote: Gegevens gekregen van J.H. van der Boom, 26/5/1998. .... GAR.

29. Citation Text: begraven 3-1.

30. GAR.

31. Poortugaalse Bronnen III.

32. Schoonmade. .... Geslacht Noordzij.

33. Citation Text: email Jack Schouten 170803.

34. Trudy van Beek, email 9-2-02.

35. Citation Text: doopdatum.

36. Citation Text: doopdatum. .... Genlias.

37. Hulst.

38. Citation Text: begraven 1-8.

39. Citation Text: Huwelijkse Bijlagen zoon Pieter 1857.

40. Citation Text: doopdatum. .... GAR.

41. Citation Text: Tomasini email 010903.

42. Leo & Trudy.

43. Voorouder.

44. Citation Text: is bij huwelijk zoon Pieter 1857.

45. SHC.

46. Mormonen.

47. Citation Text: bevolkingsregister Rotterdam, 385-42.

48. Citation Text: huwelijks bijlagen huwelijk zoon Jacob met Geertruij Sparreboom.

49. Citation Text: huwelijken Charlois acte 25.

50. Details: email Bart Groenendijk 200510.

51. Citation Text: Burgelijke Stand Rotterdam 1870-1880, 382-50.

52. Genealogieonline.

53. Citation Text: Burgelijke Stand Rotterdam 1850-1860, 126-85.

54. Citation Text: Burgelijke Stand Rotterdam 1880-1890, 386-21.

55. Details: info G.Zwaan 140604. .... Citation Text: rouwkaart Maria Groen.

56. Citation Text: Burgelijke Stand Rotterdam 1870-1880. 382-49.

57. Citation Text: Burgelijke Stand Rotterdam 1850-1860, 126-74.

58. Citation Text: Burgelijke Stand Rotterdam 1860-1870, 377-113.

59. Citation Text: Burgelijke Stand Rotterdam 1860-1870, 377-133.

60. Citation Text: Bevolkingsregister Rotterdam 377-6 (Huwelijkse Bijlagen vermelden 22-10 als geboortedatum).

61. Citation Text: huwelijksacte zoon Jacob met Maria Punt; Bevolkingsregister Rotterdam 390-318.

62. Citation Text: Bevolkingsregister Rotterdam 377-6.

63. Citation Text: Bevolkingsregister Rotterdam 379-212.

64. Citation Text: vermeld in brief Opa Groen van die datum. .... Verschoor, M@r.

65. Verschoor, M@r.

66. Citation Text: actenr 618.

67. Citation Text: huwelijken Charlois acte 26.

68. Citation Text: internet.

69. Citation Text: huwelijken Charlois, acte 53.

70. Citation Text: huwelijken Rotterdam, acte 2339.

71. Citation Text: Huwelijkse Bijlagen 1891.

72. Citation Text: rouwkaart.

73. Citation Text: huwelijken Charlois, acte 77.

74. Citation Text: bevolkingsregister Rotterdam 389-386.

75. Schoonmade. .... Details: email Bart Groenendijk 200510.

76. Dick.

77. Citation Text: Burgelijke Stand Rotterdam 1880-1890, 384-184.

78. Citation Text: Burgelijke Stand Rotterdam 1890-1895, 391-243.

79. Citation Text: Bevolkings Register Rotterdam, 390-362 (1890-1895).

80. VanDeursen.

81. Citation Text: Bevolkings Register Rotterdam, 390-362 (1890-1895). .... GAR.

82. Details: GK vader Arie.

83. Tienken.

84. Citation Text: geboorten Charlois, acte 203.

85. Citation Text: Opgave Jaap & Hilda.

86. Footnote: trouwadvertentie. .... Citation Text: Opgave Jaap & Hilda.

87. Citation Text: is gezien leeftijd bij overlijden en naam de enige uit de lijst overledenen die in aanmerking komt.

88. Citation Text: overlijdensacte gemeentearchief R'dam.

89. Citation Text: Bevolkingsregister Rotterdam 385-105.

90. Citation Text: huwelijkse bijlagen 2e huwelijk van haar man.

91. Citation Text: Burgelijke Stand Rotterdam 1890-1895, 391-311.

92. Citation Text: Huwelijkse Bijlagen 2e huwelijk Pleuntje 1899.

93. Citation Text: Huwelijkse Bijlagen moeder Pleuntje met Aart Kruidenier, 1890: bij huwelijk door hen als wettig erkend; Burgelijke Stand Rotterdam 1890-1895, 391-311.

94. GAR. .... SHC.

95. Citation Text: Huwelijkse Bijlagen 1899.

96. Citation Text: email Enno van der Graaf 27-10-2002.

97. Citation Text: is getuige bij 2e huwelijk schoonzus Pleuntje 1899. .... Verschoor, M@r.

98. Citation Text: Burgelijke Stand Rotterdam 1890-1895, 390-291.

99. Citation Text: is bijkens rouwkaart bij overlijden Maria Euser-Groen nog in leven.

100. Citation Text: Ancestry. .... Looij, Adri.

101. Citation Text: Ancestry. .... GAR.

102. Looij, Adri.

103. Schalke, Theo.

104. P.Euser.

105. Citation Text: email Pieter Euser 291004.

106. Schoonmade. .... Genlias.

107. Details: bij overlijden volgens Els 69 jaar.

108. Footnote: eigen opgave.

109. Details: email Bart Groenendijk 200510 Citation Text: acte 9733.

110. Derks.

111. GAR. .... Gezinsbladen.

112. Gezinsbladen.

113. Citation Text: vermeld op rouwkaart Maria Groen.

114. Citation Text: op rouwkaart Maria Groen wordt zijn vrouw vermeld als weduwe.

115. Aarsbergen. .... Tienken.

116. Aarsbergen.

117. GAR. .... Citation Text: email Simon Meijers 210504.

118. Citation Text: email Simon Meijers 210504.

119. Details: bericht van Jaap.

120. Footnote: Gemeente Capelle.

121. Voorburg.

122. Citation Text: telefonischeinfo PG Kruidenier 100507. .... persoonskaart.

123. Citation Text: info zoon Peter Goedendorp.

124. Citation Text: tel. info kleinzoon Pet van Bokkum.

125. Citation Text: email Piet van Bokkum 170607.

126. Looij, Adri. .... GAR.

127. MyHeritage.

128. Citation Text: Ancesty. .... GAR.

129. GAR. .... Looij, Adri.

130. Citation Text: email Pieter Euser 280211.

131. Derks. .... Rijerkerk.

132. Citation Text: is bijkens rouwkaart bij overlijden Maria Euser-Groen nog in leven. .... Rijerkerk.

133. ND.