Het geslacht Vis waar mijn opa van afstamde, heeft sinds de 16e eeuw altijd op Haamstede gewoond. Van generatie op generatie oefenden ze daar tot in de 19e eeuw het beroep van chirurgijn-geneesheer uit. Ook het merendeel van de andere voorouders van mijn opa kwam van het toenmalige eiland Schouwen-Duiveland

Op deze pagina's vindt U allereerst de kwartierstaat van Stoffel Willem Vis, geboren Haamstede 16-8-1868. 
We zijn op zoek naar verdere gegevens en de voorouders van o.a.:

Ook verdere aanvullingen uiteraard van harte welkom!

Verder de genealogie van Lieven Vis, geboren in Haamstede 1555, en (daar?) overleden in 1605. Hij was gehuwd met Maaike Govers (overleden Haamstede 1611). Zij zijn de vroegste mij bekende voorouders van het geslacht Vis in Haamstede. 
Vanaf
Lieven Cornelisz Vis (1785-1852, gehuwd met Maatje de Bruijne, 1785-1868), gaat deze genealogie over in een paranteel. Als U afstamt van dit ouderpaar, wilt U dan contact met mij opnemen? Het is mijn streven om al hun nakomelingen in kaart te brengen, om via nakomelingen uit andere takken mogelijk foto's van gezamenlijke voorouders op het spoor te komen. Maar ook als U zelf geen foto's heeft, hoop ik dat U toch een berichtje wilt sturen. U heeft vast wel iets interessants te vertellen over uw 'tak' wat ook voor anderen leuk is om te horen. En wie weet heeft iemand anders straks wel een foto die ook voor U interessant blijkt te zijn! Namen en gegevens van nog in leven zijnde personen zullen niet op het publieke deel van deze website zullen worden vermeld. 

De link Foto's brengt U naar het gedeelte van deze website waar we foto's van voorbije generaties plaatsen. Ook hier zijn aanvullingen uiteraard van harte welkom! Onder  Aan U gevraagd zijn daar een aantal foto's geplaatst waarvan we niet precies weten wie er op staan. Wilt U daar een kijkje nemen, voordat U deze site weer verlaat? Wie weet heeft U wel het antwoord op één van onze vragen!

Onder de link Bouman staat de parenteel van Simon Bouman, geboren Noordwelle 1813, overleden Haamstede 1908, gehuwd Cornelia Speelman (1812-1891). Hij heeft in de geschiedenis van de kerk te Haamstede een invloedrijke rol gespeeld. Graag komen we in contact met zijn nageslacht, om hierover zo mogelijk informatie uit te wisselen.

De link Privé geeft toegang tot pagina's betreffende nog in leven zijnde personen, behorende tot het nageslacht van Marinus Adriaan Vis (*1820) & Neeltje van Damme (*1832). Deze pagina's zijn alleen toegankelijk voor de afstammelingen van dit ouderpaar. Als U daartoe behoort, kunt U een wachtwoord aan vragen door op de betreffende link te klikken.

Update 14-01-2017