Oma Elizabeth Koolstra kwam uit Friesland, werd geboren in Leeuwarden 21-8-1869, en groeide later op in Dokkum. Op deze pagina's vindt U allereerst haar kwartierstaat

Wie de natuurlijke vaders waren van haar opa Rense Koolstra (geboren Leeuwarden 30-6-1814) en van diens eerste vrouw Antje Kool (geboren Dokkum 24-2-1814) is waarschijnlijk niet meer te achterhalen. Zeker is dat Jan Abes Cooistra niet de natuurlijke vader van Rense was, hoewel deze Jan voor de wet met haar Rense's moeder Rigtje Jellema was getrouwd.

Verder willen we graag weten, wie de voorouders waren van:

Ook verdere aanvullingen uiteraard van harte welkom! 

Verder de genealogie van Tjepcke Aesghes, geboren ca. 1470. Hij was de oudst mij bekende voorvader van Regtje Jellema, die pro forma gehuwd was met Jan Abes Koolstra, maar haar kinderen van andere mannen kreeg (o.a. Beerend Josephus de Leeuw, geboren ca. 1790).
Vanaf
Rigtje Jellema (Rauwerd 1785 - Leeuwarden 1841), gaat deze genealogie over in een parenteel. Als U van haar afstamt, wilt U dan contact met mij opnemen? Het is mijn streven om al haar nakomelingen in kaart te brengen, om via nakomelingen uit andere takken mogelijk foto's van gezamenlijke voorouders op het spoor te komen. Maar ook als U zelf geen foto's heeft, hoop ik dat U toch een berichtje wilt sturen. U heeft vast wel iets interessants te vertellen over uw 'tak' wat ook voor anderen leuk is om te horen. En wie weet heeft iemand anders straks wel een foto die ook voor U interessant blijkt te zijn! Namen en gegevens van nog in leven zijnde personen zullen niet op het publieke deel van deze website zullen worden vermeld. 

Verder het levensverhaal van Rigtje Jellema, met allerlei personen die daarin een rol speelden, zoals de verschillende mannen in haar leven, en de getuigen in de verschillende rechtzaken tegen haar. U komt daat o.a. de volgende familienamen tegen: Akkerman, Bakker, Blank, Bottinga, Crans, Everaarts, Heimans, van Lichten, Mes, Miedema, Nauta, Roef, Smeding, Sminia , Smith, Sonnega, Versteegh, de Vries, Wieleman, Zinkelaar. Verder ook fragment-genealogieën Bottinga, Champenoy en Sikma. Wie over één van die personen iets meer kan vertellen, of andere aanvullingen heeft, vragen wij vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Datzelfde geldt voor het levensverhaal van Jan Abes Cooistra. Daarin komen o.a. de volgende familienamen voor: Jouwsma, Radema, Heslinga, Klap, Molenkamp, Buizinge, Meijer, Brik, Boonstra en Oudkerk.

Onder Abe Fokkes een begin van een parenteel van de vader van Jan Abes Cooistra.

Vervolgens een aanzet voor de parentelen van Jelle Jellema (met dank aan de bijdragen van Ted Brouwer) en van Joseph Beerend de Leeuw. De vader van Jelle is onbekend, Joseph werd geboren uit het huwelijk van Rigtje met Beerend Josephus de Leeuw. Deze twee waren de enige van de overige kinderen van Rigtje die volwassen werden en voor nageslacht zorgden. Wie kan de parentelen verder aanvullen?

Bij de naamsaanneming in 1811, nam in Giekerk Wiebren Pieters de naam Koolstra aan, met zijn vrouw en drie kinderen: Berend , 1 1/2 jaar oud, Pieter, 4 jaar oud, en Janke, 6 jaar oud. Hij verhuisde later met zijn gezin naar Rinsumageest, waar hij in 1826 overleed. Hij was gehuwd met Geertje Berends Toonstra. Deze familie heeft geen verwantschap met 'onze' Koolstra's. We hier zijn nageslacht onder de link Rinsumageest.

De link Foto's brengt U naar het gedeelte van deze website waar we foto's van voorbije generaties plaatsen. Ook hier zijn aanvullingen uiteraard van harte welkom! Onder  Aan U gevraagd zijn daar een aantal foto's geplaatst waarvan we niet precies weten wie er op staan. Wilt U daar een kijkje nemen, voordat U deze site weer verlaat? Wie weet heeft U wel het antwoord op één van onze vragen!

Onder de link Janke Koolstra staat de parenteel van Janke Koolstra, geboren Leeuwarden 1901, overleden Grand Rapids, USA, 1980. Zij was gehuwd met Hein Nyp (1904-1982) Deze pagina's zijn alléén toegankelijk voor haar nageslacht. Als u daartoe behoort, kunt op een wachtwoord aanvragen door op de betreffende link te klikken.

De link Privé geeft toegang tot pagina's betreffende nog in leven zijnde personen, behorende tot het nageslacht van Wybe Koolstra (*1840) & Nieske Bosch (*1841). Deze pagina's zijn alleen toegankelijk voor de afstammelingen van dit ouderpaar. Als U daartoe behoort, kunt U een wachtwoord aan vragen door op de betreffende link te klikken.

Update 1-2-2017