Opa Groen woonde in Rotterdam en werkte daar in de haven. Zijn voorgeslacht komt uit de regio. In de 16e eeuw schijnt de familie te zijn geëmigreerd naar Hoogvliet. Later kom je ze tegen in Pernis en Poortugaal, en vervolgens weer in Rotterdam.

Op deze pagina's vindt U de kwartierstaat van Jacob Groen, geboren Katendrecht 13-4-1864. 
We zijn o.a. op zoek naar aanvullende gegevens en de voorouders van:

Ook andere aanvullingen zijn uiteraard welkom. 

Verder de genealogie van Aryen Bastiaensz, geboren omstreeks 1490, de vroegste mij bekende voorvader van ons geslacht Groen. 
Vanaf
Jan Ariënsz Groen (1732-1787, gehuwd met Lysbeth Rosewaert) gaat deze genealogie over in een parenteel. Als U behoort tot de afstammelingen van dit ouderpaar, wilt U dan contact met mij opnemen? Het is mijn streven om al hun nakomelingen in kaart te brengen, om via nakomelingen uit andere takken mogelijk foto's van gezamenlijke voorouders op het spoor te komen. Maar ook als U zelf geen foto's heeft, hoop ik dat U toch een berichtje wilt sturen. U heeft vast wel iets interessants te vertellen over uw 'tak' wat ook voor anderen leuk is om te horen. En wie weet heeft iemand anders straks wel een foto die ook voor U interessant blijkt te zijn! Namen en gegevens van nog in leven zijnde personen zullen niet op het publieke deel van deze website zullen worden vermeld. 

De parenteel van Pieter Sparreboom & Geertruij Mooij (of Moog?) heeft als doel de nog levende verwanten op te sporen van Geertruij Sparreboom, geboren te Charlois op 12-8-1868, de eerste vrouw van mijn opa Groen. Zij is overleden in 1898, en ik heb nog altijd hoop om een foto te vinden waar zij op staat...

We hebben ook gegevens verzameld van een geslacht Groen dat afstamt van Jan Willemsz Groen in Hoogvliet. Van zijn nakomelingen woonden er ook velen in Charlois. Tot op heden hebben we geen verwantschap kunnen aantonen met het nageslacht van Aryen Bastiaensz. Graag komen we in contact met mensen die meer over dezer familie weten.

Bovendien is er een oud foto-album in ons bezit, dat afkomstig is van mijn grootouders Groen-Bezemer. Helaas staat bij geen van de foto's een aanduiding wie het zijn. Van 6 foto's zijn we er in geslaagd de identiteit van de personen te achterhalen, maar de overige foto's zijn nog niet geïdentificeerd. Misschien kunt U helpen om een stapje verder te komen met de overige foto's! De mogelijkheid bestaat dat het (voor een deel) leden van de familie Groen op staan, of andere verwanten. Ook kunnen het gewoon goede kennissen van hen zijn geweest. Het complete album is op deze pagina's te bekijken. Hopelijk ontdekt op een gegeven moment een bezoeker één van de foto's. Er zullen immers ooit wel meer afdrukken van deze foto's in omloop zijn geweest...

De link Foto's brengt U naar het gedeelte van deze website waar we foto's van voorbije generaties plaatsen. Ook hier zijn aanvullingen uiteraard van harte welkom! Onder  Aan U gevraagd zijn daar een aantal foto's geplaatst waarvan we niet precies weten wie er op staan. Wilt U daar een kijkje nemen, voordat U deze site weer verlaat? Wie weet heeft U wel het antwoord op één van onze vragen!

De link Privé geeft toegang tot pagina's betreffende nog in leven zijnde personen, behorende tot het nageslacht van Pieter Groen (*1830) & Annigje Zevenbergen (*1828). Deze pagina's zijn alleen toegankelijk voor de afstammelingen van dit ouderpaar. Als U daartoe behoort, kunt U een wachtwoord aanvragen door op de betreffende link te klikken.

Onder Meer Groen zijn gegevens bijeengebracht over andere families Groen (met links naar betreffende webpagina's), die voor zover we nu weten niet verwant zijn.

Update 24-04-2009