Het voorgeslacht van mijn oma Bezemer komt uit Zwijndrecht. Ze stamt af van een wijnkoopman, die zich rond 1350 vanuit Esslingen (Duitsland) in de omgeving van Oud Alblas en Dordrecht heeft gevestigd.

Op deze pagina's vindt U allereerst 21 generaties van de kwartierstaat van Anna Bezemer, geboren Charlois 20-12-1864. 
Eén van haar voorouders is Aernt Jacobsz Worre (geboren ca. 1353). Tot Aernt Jacobsz Worre zijn de gegevens (door anderen) geverifieerd. Sommigen voeren zijn voorgeslacht terug tot in de 12e eeuw. Dat lijkt echter niet op harde gegevens te berusten, zodat over de juistheid van die afstamming de nodige twijfel bestaat. We hebben de betreffende geslachten hier wel opgenomen, in de hoop dat iemand daar misschien meer duidelijkheid over kan verschaffen. Als u gegevens hebt die ons verder zouden kunnen helpen, wilt u dan contact met ons opnemen?

In de 21e generatie zitten drie personen waarvan verder voorgeslacht bekend is: Henricus de Wort, Engelbert van Horne, en Floris I van Dalem.. Er wordt aan gewerkt om dat verder onderbouwd te krijgen, voordat we het hier op de website publiceren.

Verder zijn we op zoek naar verdere gegevens en de voorouders van o.a.:

Ook verdere aanvullingen uiteraard van harte welkom!

Verder de genealogie van Johan Besemer, de oudst (mij) bekende voorvader van het geslacht Bezemer. Zijn zoon kwam rond 1355 als wijnhandelaar uit Esslingen naar Dordrecht. 
Vanaf
Clement Jacobsz Bezemer (overleden tussen 1853-1854), zoon van Jacob Clementsz Bezemer en Anna van Wingerden, en gehuwd met Adriana Bakker, gaat deze genealogie over in een paranteel. Als U afstamt van dit ouderpaar, wilt U dan contact met mij opnemen? Het is mijn streven om al hun nakomelingen in kaart te brengen, om via nakomelingen uit andere takken mogelijk foto's van gezamenlijke voorouders op het spoor te komen. Er komt hier een foto-genealogie zoals die nu al op deze site te zien is voor de families Breukelman en Schuurhuis. Ook als U zelf geen foto's heeft, hoop ik dat U toch een berichtje wilt sturen. U heeft vast wel iets interessants te vertellen over uw 'tak' wat ook voor anderen leuk is om te horen. En wie weet heeft iemand anders straks wel een foto die ook voor U interessant blijkt te zijn! Namen en gegevens van nog in leven zijnde personen zullen niet op het publieke deel van deze website zullen worden vermeld. 

Bovendien is er een oud foto-album in ons bezit, dat afkomstig is van mijn grootouders Groen-Bezemer. Helaas staat bij geen van de foto's een aanduiding wie het zijn. Van 6 foto's zijn we er in geslaagd de identiteit van de personen te achterhalen, maar de overige foto's zijn nog niet geïdentificeerd. Misschien kunt U helpen om een stapje verder te komen met de overige foto's! De mogelijkheid bestaat dat het (voor een deel) leden van de familie Bezemer op staan, of andere verwanten. Ook kunnen het gewoon goede kennissen van hen zijn geweest. Het complete album is op deze pagina's te bekijken. Hopelijk ontdekt op een gegeven moment een bezoeker één van de foto's. Er zullen immers ooit wel meer afdrukken van deze foto's in omloop zijn geweest...

De link Foto's brengt U naar het gedeelte van deze website waar we foto's van voorbije generaties plaatsen. Ook hier zijn aanvullingen uiteraard van harte welkom! Onder  Aan U gevraagd zijn daar een aantal foto's geplaatst waarvan we niet precies weten wie er op staan. Wilt U daar een kijkje nemen, voordat U deze site weer verlaat? Wie weet heeft U wel het antwoord op één van onze vragen!

De link Privé geeft toegang tot pagina's betreffende nog in leven zijnde personen, behorende tot het nageslacht van Jacob Bezemer (*1819) & Maria Punt (*1837); Jacob was eerder gehuwd met Maria de Klerk (*1823). Deze pagina's zijn alleen toegankelijk voor de afstammelingen van deze personen. Als U daartoe behoort, kunt U een wachtwoord aanvragen door op de betreffende link te klikken.

Update 24-04-2009